appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


ถ้ามีข้อสงสัยในการเรียนจะสามารถสอบถามอาจารย์ ได้อย่างไร

ถาม / question : ถ้ามีข้อสงสัยในการเรียนจะสามารถสอบถามอาจารย์ ได้อย่างไร

ตอบ / answer : สอบถามอาจารย์โดยตรงได้ที่ห้องพักครู สาขาพญาไท หรือ ฝากคำถามใว้ใน inbox ของ Facebook หรือ ใน Line@ แล้วทางเจ้าหน้าที่จะนำส่งทางอาจารย์ เมื่ออาจารย์ตอบ จะนำกลับมาโพสไว้ที่ใน inbox ของ Facebook หรือใน Line@ เหมือนเดิม

กำลังขึ้น ม.6 ไม่เคยเรียนกับแอพพลายด์มาก่อน จะสมัครคอร์ส ENTRANCE ได้หรือไม่

ถาม / question : กำลังขึ้น ม.6 ไม่เคยเรียนกับแอพพลายด์มาก่อน จะสมัครคอร์ส ENTRANCE ได้หรือไม่

ตอบ / answer : ควรเรียนคอร์สปรับพื้นฐานก่อน ENTRANCE ก่อนครับ เสียเวลาเพียง 13 ครั้ง (ครั้งละ 5 ชั่วโมง) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ใกล้เคียงกับนักเรียนที่ผ่านการเรียนคอร๋ส BASIC มาแล้ว นักเรียนจะสามารถเข้าใจสิ่งที่อาจารย์สอนในคอร์ส ENTRANCE ได้ง่ายขึ้นมาก

คอร์สตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ กสพท. จะสอนเนื้อหาหรือไม่

ถาม / question : คอร์สตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ กสพท. จะสอนเนื้อหาหรือไม่

ตอบ / answer : ไม่มีครับ เป็นการจับเวลาทำข้อสอบแบบการสอบจริงคือ 25 ข้อในเวลา 90 นาที แล้วอาจารย์จะเฉลยอย่างละเอียดอีก 90 นาที โดยข้อสอบที่ใช้จะเป็นแนวข้อสอบเข้าแพทย์(กสพท.)ทั้งหมด รวม 18 ชุด

ถ้าเรียนคอร์ส ม.4 ,ม.5 แล้ว ไม่เรียนคอร์ส ม.6 จะไปเรียนคอร์ส ENTRANCE เลยได้หรือไม่

ถาม / question : ถ้าเรียนคอร์ส ม.4 ,ม.5 แล้ว ไม่เรียนคอร์ส ม.6 จะไปเรียนคอร์ส ENTRANCE เลยได้หรือไม่

ตอบ / answer : ไม่ได้ครับ จะต้องมีพื้นฐาน ม.6 ให้แน่นก่อน เวลาไปเรียน ENTRANCE เนื้อหา ม.6 นักเรียนจะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า

กำลังจะขึ้น ม.4 จะต้องเรียนคอร์ส อะไรก่อน

ถาม / question : กำลังจะขึ้น ม.4 จะต้องเรียนคอร์ส อะไรก่อน

ตอบ / answer : คอร์ส กลศาสตร์ A และ B เนื้อหาเรื่อง บทนำ,เส้นตรง,นิวตัน, โพรเจคไทล์,วงกลม,ซิมเปิลฮาร์มอนิกและถ้ามีเวลาเหลือ ควรต่อด้วย กลศาสตร์ C และ D จะได้นำหน้าโรงเรียนอย่างน้อย 1 เทอม

นักเรียน ม.1 จะต้องเรียนคอร์สไหนบ้าง จะต้องเตรียมตัวอย่างไร

ถาม / question : นักเรียน ม.1 จะต้องเรียนคอร์สไหนบ้าง จะต้องเตรียมตัวอย่างไร

ตอบ / answer : นักเรียน ม.1 จะต้องมีพื้นฐานการแก้สมการคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีถึงจะเรียนได้ ถ้าแก้สมการทางคณิตศาสตร์ไม่คล่องแนะนำให้มาเรียนฟิสิกส์ตอน ม.2 ก็ยังทันครับ

ลงคอร์ส AURUM ที่ต่างจังหวัด จะมาเรียนที่ พญาไทได้หรือไม่

ถาม / question : ลงคอร์ส AURUM ที่ต่างจังหวัด จะมาเรียนที่ พญาไทได้หรือไม่

ตอบ / answer : ไม่ได้ครับ ระบบ AURUM จะเรียนได้เฉพาะสาขาบางกะปิ, วิสุทธิกษัตริย์, ศรีนครินทร์, ปิ่นเกล้า,รังสิต,นนทบุรี และสาขาเคมี อ.อุ๊ในต่างจังหวัด

คอร์ส iSLS และ AURUM ต่างกันอย่างไร และถ้าต้องการสมัครจะทำอย่างไร

ถาม / question : คอร์ส iSLS และ AURUM ต่างกันอย่างไร และถ้าต้องการสมัครจะทำอย่างไร

ตอบ / answer : ระบบการเรียนเป็นคอร์สส่วนตัว เนื้อหาเหมือนกัน แต่ไม่สามารถเชื่อมระบบเข้าหากันได้ iSLS สมัครเรียนได้ที่ พญาไท, วงเวียนใหญ่ ส่วน AURUM สมัครและเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ รร.เคมี อ.อุ๊

ทดลองเรียนได้หรือไม่

ถาม / question : ทดลองเรียนได้หรือไม่

ตอบ / answer : สามารถทดลองเรียนได้ 1 ชม. ในระบบ iSLS 2 สาขา พญาไท, วงเวียนใหญ่ เท่านั้น

1
facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array

CATEGORY

BLOG

FAQ

PRODUCTS