สอนสด รับสมัคร 7 ก.ย. 63 | โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์
  กลับสู่หน้าบทความ
สอนสด รับสมัคร 7 ก.ย. 63
 14 สิงหาคม 2563 17:32:40
คอร์สสอนสดฟิสิกส์ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย (คอร์สเข้าแพทย์)
เริ่มรับสมัคร วันที่ 7 ก.ย. 63
สมัครผ่าน
 https://www.appliedphysics.ac.th/
Course/detail/87/1560014
ได้เลยครับ




สอนสดคอร์สคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2
เริ่มรับสมัคร วันที่ 7 ก.ย. 63
สมัครผ่าน 
https://www.appliedphysics.ac.th/
Course/detail/80/9
 ได้เลยครับ




คอร์สสอนสดคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
เริ่มรับสมัคร วันที่ 7 ก.ย. 63
หมายเหตุ...คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 (รอบสอนสด) จะสอนเพียง 3 เรื่อง ดังนี้
1. เรขาคณิตวิเคราะห์
2. ภาคตัดกรวย
3. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
สมัครผ่าน
 https://www.appliedphysics.ac.th/
Course/detail/61/7
 ได้เลยครับ


math02
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×