สอนสด มี.ค. เม.ย. และ พ.ค. ปี 67 | Applied Physics
  กลับสู่หน้าบทความ

สอนสด มี.ค. เม.ย. และ พ.ค. ปี 67

 18 กรกฎาคม 2566 09:49:57
สอนสด ปิดเทอม วิชาฟิสิกส์
AP 25 ฟิสิกส์ ENTRANCE (TCAS)

สมัครเรียน คลิก https://bit.ly/4850qLR
วางแผนการเรียนกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE bit.ly/2M93Llr

สอนสด เปิดเทอม วิชาฟิสิกส์

AP 33 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (กลศาสตร์ 1)
2. สด ม.4 เปิดเทอม

สมัครเรียน คลิก https://bit.ly/46M46Bh
วางแผนการเรียนกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE bit.ly/2M93Llr

AP 36 ฟิสิกส์ ม.5 ซิมเปิลฮาร์มอนิกและกลุ่มคลื่น
3. สด ม.5 เปิดเทอม
สมัครเรียน คลิก https://bit.ly/47J8QIZ
วางแผนการเรียนกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE bit.ly/2M93Llr

สอนสด ปิดเทอม วิชาคณิตศาสตร์
AM 23 คณิตศาสตร์ ENTRANCE (TCAS)
4. สด Ent คณิต ปิดเทอม
สมัครเรียน คลิก https://bit.ly/3NhfVIy
วางแผนการเรียนกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE bit.ly/2M93Llr
AM 29 คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
5. สด ม.5 คณิต ปิดเทอม
สมัครเรียน คลิก https://bit.ly/3GwhJK5
วางแผนการเรียนกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE bit.ly/2M93Llr
สอนสด เปิดเทอม วิชาคณิตศาสตร์ 
AM 26 คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
6. สด คณิต ม.4 เปิดเทอม  
สมัครเรียน คลิก https://bit.ly/3uKOVeq
วางแผนการเรียนกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE bit.ly/2M93Llrloading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ