สอนสด ต.ค. และ พ.ย. ปี 66 | Applied Physics
  กลับสู่หน้าบทความ

สอนสด ต.ค. และ พ.ย. ปี 66

 18 กรกฎาคม 2566 09:49:57
สอนสด ปิดเทอม วิชาฟิสิกส์
AP 26 ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ปลาย
สด ฟิสิกส์ ตะลุย ม.ปลาย
สมัครเรียน คลิก https://bit.ly/3rsbwum
วางแผนการเรียนกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE bit.ly/2M93Llr

AP 37 ฟิสิกส์ ม.5-ม.6 กลุ่มไฟฟ้า
สด ฟิสิกส์ ม.5 ไฟฟ้า
สมัครเรียน คลิก https://bit.ly/3Q6pfBp
วางแผนการเรียนกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE bit.ly/2M93Llr
สอนสด เปิดเทอม วิชาฟิสิกส์
AP 34 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 (กลศาสตร์ 2)
สด ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2
สมัครเรียน คลิก https://bit.ly/44R5B0w
วางแผนการเรียนกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE bit.ly/2M93Llr

สอนสด ปิดเทอม วิชาคณิตศาสตร์
AM 05 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.ต้น
สด ตะลุยคณิต ม.ต้น
สมัครเรียน คลิก https://bit.ly/3rACz6Y
วางแผนการเรียนกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE bit.ly/2M93Llr
AM 24 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
สด ตะลุยคณิต ม.ปลาย
สมัครเรียน คลิก https://bit.ly/44OCfj7
วางแผนการเรียนกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE bit.ly/2M93Llr
สอนสด เปิดเทอม วิชาคณิตศาสตร์ 
AM 27 คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
สด ม.4 เทอม2 แก้ไข 
สมัครเรียน คลิก https://bit.ly/46SqrhM
วางแผนการเรียนกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE bit.ly/2M93Llrloading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ