กลับสู่หน้าบทความ

ชวนดู คณะแพทย์ที่ไหนที่เข้าเรียนง่ายที่สุด?

 12 ธันวาคม 2566 16:20:03

คณะแพทย์เป็นหนึ่งในคณะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นคณะที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประกอบอาชีพแพทย์ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติและรายได้ดี อย่างไรก็ตาม คณะแพทย์ก็เป็นหนึ่งในคณะที่มีการแข่งขันสูงที่สุดเช่นกัน เนื่องด้วยจำนวนที่เรียนมีจำกัดเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สมัคร นั่นจึงทำให้น้อง ๆ ที่อยากจะเป็นหมอต้องตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเพื่ออาชีพที่อยากจะเป็นในอนาคต 

ในบทความนี้จะพาไปดูว่า คณะแพทย์ที่ไหนที่มีโอกาสเข้าเรียนง่ายที่สุด โดยใช้คะแนนเฉลี่ยในการสอบเข้าต่ำที่สุด เพื่อให้น้อง ๆ ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกสมัครเข้าเรียนและติวสอบเข้าแพทย์ได้ดังฝัน

Table of Content

 

คณะแพทย์ที่ไหนที่มีโอกาสเข้าเรียนง่ายที่สุด

เกณฑ์ที่ใช้สำหรับการพิจารณาเข้าคณะแพทย์

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการยื่นคะแนนเข้าคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ การเตรียมตัวในการเก็บคะแนนส่วนต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากคณะแพทย์เป็นคณะที่มีการแข่งขันสูง โดยจะใช้เกณฑ์คะแนนใน 3 ส่วนสำคัญดังนี้

 • คะแนน TPAT1 กสพท ใช้สัดส่วน 30%

  TPAT 1 กสพท หรือความถนัดแพทย์ คือ ข้อสอบวิชาเฉพาะ กสพท ซึ่งเป็นการวัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการสอบเข้า 4 คณะสายแพทย์ที่ได้กล่าวไป จะต้องใช้สัดส่วนน้ำหนักคะแนน 30% โดยมีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน คือ PART เชาวน์ปัญญา PART จริยธรรมทางการแพทย์ และ PART ความคิดเชื่อมโยง

 • คะแนน A-Level ใช้สัดส่วน 70%

  นอกจากคะแนนจาก TPAT 1 กสพท หรือความถนัดแพทย์แล้ว ยังต้องใช้คะแนน A-Level การวัดความรู้เชิงวิชาการใน 7 วิชาสามัญ โดยคะแนนแต่ละวิชาต้องได้ไม่น้อยกว่า 30% ของคะแนนเต็ม ซึ่งจะประกอบไปด้วยวิชาเหล่านี้

  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา

พาดู TOP 5 คณะแพทย์ที่ไหนเข้าง่ายสุด?

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากรู้ว่า แพทย์ที่ไหนเข้าง่ายสุด? ลองมาดูสรุปการใช้คะแนนของแต่ละสาขาวิชาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีรายละเอียดดังนี้


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คะแนนต่ำสุด 72.8402 คะแนน
 • ค่าเฉลี่ยคะแนน 76.6990 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 612 คน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คะแนนต่ำสุด 68.8425 คะแนน
 • ค่าเฉลี่ยคะแนน 72.5221 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 1,124 คน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คะแนนต่ำสุด 68.3905 คะแนน
 • ค่าเฉลี่ยคะแนน 70.0070 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 1,068 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กองทัพอากาศ

 • คะแนนต่ำสุด 68.0964 คะแนน
 • ค่าเฉลี่ยคะแนน 69.2292 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 676 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คะแนนต่ำสุด 66.2125 คะแนน
 • ค่าเฉลี่ยคะแนน 67.2069 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 1,173 คน

จากข้อสงสัยที่ว่า เรียนแพทย์ที่ไหนเข้าง่ายสุด น้อง ๆ คงสามารถคาดเดาได้จากผลคะแนนที่นำมาฝากกัน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น น้อง ๆ ควรพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจในการสอบเข้าร่วมด้วย

 

การเตรียมสอบแพทย์ ช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบติด

เทคนิคการเตรียมสอบแพทย์ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบติด


ตั้งเป้าหมายและมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย

สิ่งแรกที่ควรทำ คือการตั้งเป้าหมายว่าอยากเข้าคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยไหน หรืออาจลองหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าแพทย์ที่ไหนเข้าง่ายสุด จากนั้นจึงกำหนดแผนการเรียน การสอบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ

เตรียมตัวเร็ว ยิ่งได้เปรียบ

หากรู้ตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ ว่ามีความฝันอยากเป็นหมอ น้อง ๆ ก็ควรเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยศึกษาเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบแพทย์ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และภาษาอังกฤษ

แบ่งเวลาให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ

การแบ่งเวลาให้เหมาะสมถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้มีเวลาเรียนหนังสือ และทบทวนเนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอโดยไม่กระทบกับเรื่องอื่น ๆ เช่น เล่นกีฬา ออกกำลังกาย พักผ่อน และใช้เวลากับครอบครัว

เก็บเนื้อหาพร้อมตะลุยโจทย์

การอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะจะทำให้จำเนื้อหาได้เพียงผิวเผิน ดังนั้น น้อง ๆ ที่อยากเข้าแพทย์ยังต้องหมั่นฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ เป็นประจำ เพราะจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและเทคนิคการตอบข้อสอบได้ดีขึ้น

เรียนพิเศษเพิ่มความมั่นใจ 

การเรียนพิเศษติวสอบเข้าแพทย์กับติวเตอร์ที่มีประสบการณ์จะช่วยให้ได้ความรู้ที่ตรงจุดและเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับน้องนักเรียนที่เรียนด้วยตัวเองแล้วไม่เข้าใจ หรือต้องการเพิ่มโอกาสในการสอบติด


การสอบแพทย์เป็นช่วงเวลาที่กดดัน ดังนั้น น้อง ๆ จึงอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพและจิตใจให้แข็งแรง เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมกับการสอบในทุกสถานการณ์


สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากเสริมความรู้ให้แน่น ที่ Applied Physics เรามีคอร์สติวสอบเข้าแพทย์ TPAT1, TGAT และ A-Level ที่สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญให้เลือกเรียน มีประสบการณ์การสอนยาวนาน เนื้อหาแน่น ครบ แถมมีทริกและเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย เสริมความมั่นใจให้น้อง ๆ ไปสอบได้อย่างมั่นใจมากขึ้น สามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่สถาบันหรือทางออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-3060867, 02-3060868, 02-3060869 และ 085-4925599 หรือ แอดไลน์  Line - Free social media icons @appliedphysics (มี @ ด้วย)


ข้อมูลอ้างอิง:

 1. DEK67 แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวะ ต้องสอบอะไรบ้าง ?. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จาก https://www.opendurian.com/news/dek-67cotmes/
 2. สรุป! คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด กสพท 66 แพทยฯ-ทันตะฯ-เภสัชฯ-สัตวฯ ครบทุกที่. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จาก https://www.dek-d.com/tcas/62415/
 3. เริ่มต้นเตรียมตัวสอบ กสพท 2567. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จาก https://mathbynutty.com/articles/สอบ%20กสพท
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ