กลับสู่หน้าบทความ

Dek68 ต้องรู้ ค่าสมัครสอบ A-Level จ่ายวิชาละกี่บาท ?

 25 เมษายน 2567 14:38:54
เข้าสู่ฤดูกาลสอบ นอกจากความพร้อมด้านเนื้อหาที่ต้องเตรียมให้แน่นในทุกวิชาแล้ว ยังต้องเตรียมตัวในเรื่องเอกสารให้ครบถ้วนด้วย รวมถึงเตรียมค่าสมัครสอบให้พอดีในแต่ละวิชาที่กำหนดเอาไว้ วันนี้พี่ ๆ จะพาไปแจกแจงค่าสมัครสอบ A-Level แบบตอบชัดว่าต้องจ่ายวิชาละกี่บาท พร้อมสรุป 5 คณะยอดฮิตกับสัดส่วนคะแนนจาก A-Level ที่ไม่ควรพลาด ติดตามกันเลย
 
แจกแจงค่าสมัครสอบ A-Level วิชาละกี่บาท
 

เข้าใจการสอบ A-Level 

การสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้เชิงวิชาการ เพื่อใช้ในการสอบรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีให้เลือกทั้งหมด 10 วิชา ได้แก่

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ (ฝรั่งเศส / เยอรมัน / จีน / ญี่ปุ่น / บาลี / เกาหลี)

โดยค่าสอบ A-Level จะตกอยู่วิชาละ 100 บาท ยอดรวมค่าใช้จ่ายการสอบจะขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่ลงสมัครและใช้ในการยื่นสอบตรง ซึ่งสามารถรู้ได้จากเงื่อนไขการสมัครสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือตามสายการศึกษา
 

กลุ่มการใช้คะแนน A-Level ตามคณะในแต่ละสาย


 • กลุ่มสายวิทย์สุขภาพ (คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด พยาบาล) ใช้ทั้งหมด 7 วิชา ได้แก่
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์ 1
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
 • กลุ่มสายวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ใช้ทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • คณิตศาสตร์ 1
 • กลุ่มสายศิลป์คำนวณทั่วไป ใช้ทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • คณิตศาสตร์ 1 หรือคณิตศาสตร์ 2 (บางสาขา เช่น การท่องเที่ยวและโรงแรม)
 • กลุ่มสายศิลป์ (คณะกลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์) ใช้ทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • คณิตศาสตร์ 2
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • กลุ่มสายศิลป์ (คณะอักษรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์) ใช้ทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา

ขั้นตอนการสมัครสอบ A-Level

 1. สมัครผ่านเว็บไซต์ https://mytcas.com/ โดยให้เริ่มจากการลงทะเบียนให้เรียบร้อย เพื่อทำการสมัครสอบ
 2. Login เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยให้ทำการกรอกข้อมูล Username และ Password
 3. เลือกวิชาและสนามสอบที่ต้องการ โดยกำหนดจังหวัดที่ต้องการเป็นสนามสอบหลัก จัดตารางวันสอบ และเลือกวิชาที่ต้องใช้ยื่นคะแนนเป็นลำดับถัดมา
 4. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดหลังลงสมัครสอบให้ครบถ้วน ก่อนจะทำการคลิกเพื่อบันทึกรายการ หรือถ้าใครมั่นใจแล้วก็ให้ทำการ “ยืนยันการสมัคร” ได้เลย
 5. ขั้นตอนการยืนยันเพื่อสมัครสอบ A-Level จะใช้เลข OTP ที่ส่งมาทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลส่วนตัว ให้น้อง ๆ กรอกเลข OTP ที่ได้บนเว็บไซต์ในหน้ายืนยันการสมัครได้เลย
 6. สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการแก้ไขสนามสอบ หลังจากทำการยืนยัน สามารถทำได้ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยให้กดปุ่ม “แก้ไขสนามสอบ” และเลือกสนามสอบใหม่อีกครั้ง หรือถ้าใครต้องการยกเลิก ก็สามารถยกเลิกการแก้ไขได้เลย
 7. เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน (ค่าสมัครสอบ A-Level วิชาละ 100 บาท) และชำระเงินให้เรียบร้อย ซึ่งสามารถทำได้ทั้งหมด 2 ช่องทาง ได้แก่ ชำระผ่าน Application ทุกธนาคาร โดยสแกนผ่าน Qr code (ไม่มีค่าธรรมเนียม) และชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่นอีเลฟเว่น) ได้ทุกสาขา (มีค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ)
 8. เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว ให้น้อง ๆ ทำการพิมพ์ใบสมัครสอบ A-Level เก็บไว้เป็นหลักฐาน และพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบเอาไว้ เพื่อให้กรรมการคุมสอบเช็กสิทธิ์ก่อนลงสนามสอบจริง
 

สรุป! สัดส่วนคะแนน A-Level กับ 5 คณะยอดนิยม

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังวางแผนยื่นคะแนนตรงกับมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่รู้จะต้องแพลนติววิชาไหนดี เพราะไม่รู้ถึงสัดส่วนคะแนนที่ชัดเจน เราได้รวบรวมมาให้ทั้งหมด 5 สาขาวิชายอดนิยม พร้อมอัปเดตสัดส่วนคะแนน A-Level ที่ใช้ เพื่อให้น้อง ๆ วางแผนได้อย่างเหมาะสม

สัดส่วนคะแนนและค่าสมัครสอบ A-Level

1. คณะสายแพทย์


 • TPAT1 : 30%
 • A-Level ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ : 28%
 • A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 14%
 • A-Level ภาษาอังกฤษ : 14%
 • A-Level ภาษาไทย : 7%
 • A-Level สังคมศึกษา : 7%
 
เงื่อนไขการรับ: คะแนน A-Level ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ ต้องรวมกันไม่น้อยกว่า 90 คะแนน ส่วนคะแนนวิชา A-level วิชาอื่น ๆ ต้องไม่น้อย 30 คะแนน
 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 • TGAT : 20%
 • TPAT3 : 25%
 • A-Level ฟิสิกส์ : 30%
 • A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 25%

เงื่อนไขการรับ: จบสายวิทย์–คณิต หรือปวช. สายช่างอุตสาหกรรมเท่านั้น
 

3. คณะเทคนิคการแพทย์ / พยาบาลศาสตร์

 
 • TGAT : 25%
 • A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 20%
 • A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ : 25%
 • A-Level ภาษาอังกฤษ : 30%
 
เงื่อนไขการรับ: ใช้ TGAT ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน, ส่วนวิชา A-Level อื่น ๆ จะต้องไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน และต้องจบจากสายวิทย์–คณิต เท่านั้น
 
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • GPAX : 20%
 • TGAT : 10%
 • TPAT4 : 40%
 • A-Level คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + ภาษาอังกฤษ : 30%
 
เงื่อนไขการรับ: ใช้ TGAT ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน, TPAT4 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน และสัดส่วนวิชา A-Level คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + ภาษาอังกฤษ จะต้องไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
 

5. คณะบัญชี / บริหาร

เกณฑ์การคิดคะแนน : 
 
 • TGAT : 50%
 • A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 50%
 
เงื่อนไขการรับ: โดยส่วนมากจะไม่จำกัดสายการเรียน และคะแนนขั้นต่ำ
* อย่าลืมติดตามเงื่อนไขการรับสมัคร และสัดส่วนคะแนนของแต่ละคณะและมหาวิทยาลัยอีกครั้งผ่าน https://mytcas.com/
 
ไม่พลาดทุกสัดส่วนคะแนนฟิสิกส์ที่จำเป็นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย กับการเลือกคณะที่ใช่ให้สมหวัง ด้วยคอร์สติวฟิสิกส์ A-Level สำหรับน้อง ๆ ม.6 ที่ Applied Physic สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และเทคนิคการสอนเหนือชั้น ทั้งยังมีคอร์สเรียนฟิสิกส์เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมสอบให้น้อง ๆ เลือกหลากหลายคอร์ส หากสนใจสามารถเข้าเรียนได้ทั้งที่สถาบันหรือทางออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-3060867, 02-3060868, 02-3060869 และ 085-4925599 หรือ แอดไลน์ @appliedphysics (มี @ ด้วย)
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ