คนเก่งของเรา - ความถนัดทางวิศวกรรม | โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์งดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เม.ย. 2564 ตามประกาศของ ศบค. (ในระหว่างนี้ขอให้นักเรียนเข้าเรียนในระบบออนไลน์แทน) และขอให้ติดตามประกาศของทางโรงเรียน
คนเก่งของเราวิชาความถนัดทางวิศวกรรม
ค้นหาคนเก่ง
 • มโนภัทร ชาญกล้า
  โรงเรียน พิษณุโลกพิทยาคม
  สอบได้ 100 คะแนนเต็มจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัชชานนท์ คุณากรบูรณาการ
  โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
  สอบได้ 96 คะแนนจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พีรดนย์ ศรีพิบูลพานิช
  โรงเรียน เทพศิรินทร์
  สอบได้ 92 คะแนนจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ณัฐวรรธน์ รัตกิจนากร
  โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  สอบได้ 92 คะแนนจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปวริศ ดิลกวุฒิสิทธิ์
  โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย
  สอบได้ 92 คะแนนจากการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×