คนเก่งของเรา - คณิตศาสตร์ | Applied Physics
คนเก่งของเราวิชาคณิตศาสตร์
ค้นหาคนเก่ง
 • วทัญญู วิภาสวัชรโยธิน
  โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
  สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PAT1 249 คะแนน PAT3 230 คะแนน 9วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 88 คะแนน
 • พิศน์ธีรา จันทร์ประดิษฐ์
  โรงเรียน ระยองวิทยาคม
  สอบติด คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สรวิช คำฝอย
  โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ
  สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PAT1 288 คะแนน PAT3 238 คะแนน 9วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 88 คะแนน
 • สิรภพ ห่วงวิไล
  โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ
  สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ธนบูรณ์ ริมดุสิต
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
  สอบติด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ฮานุ ติวารี
  โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ
  สอบติด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ฐิติพงศ์ สนิทเปรม
  โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ
  สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ