สอนสด คอร์สเปิดเทอม ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ | โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์
  กลับสู่หน้าบทความ
สอนสด คอร์สเปิดเทอม ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
 27 มกราคม 2564 15:23:50

ฟิสิกส์ ม. 4 เทอม 1 (กลศาสตร์ 1) AP 33-1 
รอบ
สอนสด เรียนที่สาขาพญาไทเท่านั้น 

สมัครเรียน คลิก
https://www.appliedphysics.ac.th/
Course/detail/93/7
ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 (ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์และกลุ่มคลื่น)  (AP36-1) 
รอบสอนสด เรียนที่สาขาพญาไทเท่านั้น

สมัครเรียน คลิก
https://www.appliedphysics.ac.th/
Course/detail/94/8
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 (AM26-1) 
รอบสอนสด เรียนที่สาขาพญาไทเท่านั้น

สมัครเรียน คลิก 

https://www.appliedphysics.ac.th/
Course/detail/95/7


loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×