คอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น ติวฟิสิกส์สอบเข้า ม. 4 | Applied Physics
  กลับสู่หน้าบทความ

คอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น เนื้อหาเข้มข้น เน้นความเข้าใจ

 24 สิงหาคม 2566 15:59:08

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่พึ่งเข้าเรียนในชั้น ม.ต้น แล้วต้องเจอกับวิชาฟิสิกส์ ม.ต้น อาจเกิดความสงสัยว่าวิชาฟิสิกส์ (Physics) นั้นเป็นการเรียนเกี่ยวกับอะไร? และมีความสำคัญอย่างไรบ้าง? ซึ่งความหมายของวิชาฟิสิกส์นั้นสามารถอธิบายแบบย่อ ๆ ได้ว่า วิชาฟิสิกส์ คือวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ใช้สำหรับศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิต เช่น วัตถุ พลังงาน และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านการทดลอง แล้วจึงเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อสรุปออกมาเป็นทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งความรู้ในวิชาฟิสิกส์นั้นสามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และใช้เป็นพื้นฐานในการหาความรู้ใหม่ ๆ ได้อีกมากมาย

ดังนั้น การเรียนวิชาฟิสิกส์ จะช่วยให้น้อง ๆ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย และยังสามารถนำไปต่อยอดในสายอาชีพต่าง ๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกร สถาปนิก แพทย์ และอื่น ๆ ดังนั้น หากน้อง ๆ คนไหนที่มีความฝันอยากจะไปทำอาชีพเหล่านี้ และกำลังวางแผนการเรียนต่อในระดับชั้น ม.ปลาย ไปจนถึงมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่สายอาชีพในฝัน แนะนำว่าจะต้องเริ่มติวฟิสิกส์ ม.ต้นตั้งแต่วันนี้ เพื่อปูพื้นฐานสู่เนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นในระดับชั้นถัดไป และช่วยให้เราพิชิตมหาวิทยาลัยเข้าคณะในฝันได้อย่างที่ต้องการ

ฟิสิกส์ ม.ต้น เรียนอะไรบ้าง?

เนื้อหาของฟิสิกส์ ม.ต้นส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การปูพื้นฐานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟิสิกส์ โดยจะค่อย ๆ มีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับชั้น

ฟิสิกส์ ม.1

น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ในเรื่องของกลศาสตร์ คลื่น สมบัติสาร อุณหภูมิ ไฟฟ้า

ฟิสิกส์ ม.2

หลังจากที่ได้ปูพื้นฐานเข้าสู่วิชาฟิสิกส์กันไปแล้ว ในชั้น ม. 2 น้อง ๆ จะได้เรียนเรื่องกลศาสตร์ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น เช่น กฎการเคลื่อนที่ พลังงาน และโมเมนตัม

ฟิสิกส์ ม.3

เมื่อขึ้นชั้น ม. 3 สิ่งที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ก็คือเรื่องของคลื่นและไฟฟ้า เช่น คลื่นกล, คลื่นเสียง, คลื่นแสง, พื้นฐานทางไฟฟ้า รวมถึงวงจรไฟฟ้า

ซึ่งต้องบอกว่า การเรียนคอร์สฟิสิกส์ ม.ต้นนั้น เป็นช่วงที่น้อง ๆ ต้องตั้งใจเรียนเก็บเนื้อหาให้มาก เพราะเนื้อหาเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.ปลาย หากเรียนฟิสิกส์ ม.ต้นได้อย่างเข้าใจ การสอบเข้า ม.4 ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

เรียนคอร์สฟิสิกส์ ม.ต้นที่ Applied Physics เน้นปูพื้นฐานเพื่อความเข้าใจ นำไปใช้สอบได้จริง!

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากจะติวฟิสิกส์ ม.ต้น เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ช่วยให้ทำคะแนนในห้องเรียนได้ดียิ่งขึ้น และกำลังมองหาว่าจะเรียนฟิสิกส์ ม.ต้นที่ไหนดี ต้องเรียนที่ Applied Physics เลย! เพราะที่ Applied Physics คือโรงเรียนกวดวิชาสำหรับวิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะ เน้นสอนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้น้อง ๆ ต่อยอดไปยังสายอาชีพในฝันได้อย่างที่ต้องการ มีคอร์สสรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ต้นที่เข้มข้น ปูพื้นฐานตั้งแต่เรื่องง่ายไปถึงเรื่องยาก เพื่อเน้นความเข้าใจ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่ท่องจำ พร้อมตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้นแบบจัดเต็ม ให้น้อง ๆ พร้อมสำหรับการสอบทุกสนาม!

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง
AP01 ฟิสิกส์ ม.ต้น
AP02 ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.ต้น
AP32 PACK EXTRA ติวฟิสิกส์ ม.ต้น + ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ