A-Level สอบอะไรบ้าง? เตรียมสอบอย่างไรให้ได้คะแนนดี | Applied Physics
  กลับสู่หน้าบทความ

ไขข้อสงสัย A-Level สอบอะไรบ้าง? เตรียมตัวอย่างไรดี?

 18 กรกฎาคม 2566 14:59:15
สำหรับน้อง ๆ ที่อยู่ในชั้นมัธยมปลาย และกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสอบ A-Level ซึ่งเป็นการสอบที่ #Dek66 (หรือนักเรียนที่กำลังจะสอบเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยในปี 2566) เจอกันเป็นปีแรก และเป็นส่วนหนึ่งของระบบ TCAS โดยในบทความนี้เราสรุปไว้ให้ครบแล้วว่า A-Level ต้องสอบอะไรบ้าง และจะมีทริกอย่างไรในการสอบให้ได้คะแนนดี น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่ มาดูกันเลย

A-level สอบอะไรบ้าง รวมทั้งหมด 10 วิชา

1. A-Level คืออะไร

การสอบ A-Level เป็นหนึ่งในการสอบที่สามารถนำคะแนนมาใช้ในระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) หรือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ ซึ่ง A-Level นั้นถูกปรับมาจากข้อสอบ 9 วิชาสามัญเดิม และนำวิชาภาษาต่างประเทศจากการสอบ PAT (Professional and Academic Aptitude Test) หรือการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ มารวมอยู่ในการสอบ A-Level นี้ด้วย โดยมีการเพิ่มรายวิชาสอบภาษาอื่น ๆ เข้ามาอีก สำหรับการสอบ A-Level นั้น ผู้สอบไม่จำเป็นต้องลงสอบทุกรายวิชา แต่สามารถเลือกสอบเฉพาะวิชาที่จะนำคะแนนไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ โดยอิงจากเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกของคณะและสาขาวิชาที่น้อง ๆ เลือก

คะแนนสอบ A-Level จะใช้ในระบบ TCAS รอบที่ 2-4 ได้แก่
 • รอบ Quota
 • รอบ Admission (รอบรับตรงร่วมกัน)
 • รอบ Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ)

2. A-Level สอบอะไรบ้าง ?

เมื่อน้อง ๆ ทำความรู้จักกับการสอบ A-Level ในเบื้องต้นกันไปแล้ว เรามาดูกันเลยว่า A-Level เปิดสอบอะไรบ้าง และน้อง ๆ ที่สนใจอยากสมัครเข้าคณะต่าง ๆ ควรเลือกสอบวิชาใดบ้าง

 

วิชาที่เปิดสอบใน A-Level

A-Level นั้นมีทั้งหมด 10 วิชาด้วยกัน ได้แก่

 

1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
เป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่ออกสอบคลอบคลุมเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมดในชั้นมัธยมปลาย ทั้งวิชาคณิตพื้นฐาน และคณิตเพิ่มเติม ออกข้อสอบแบบประยุกต์ความรู้ซึ่งจะมีความซับซ้อนค่อนข้างมาก และจำเป็นสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ต่าง ๆ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และอื่น ๆ

2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
เป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่เนื้อหาจะครอบคลุมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ออกข้อสอบแบบให้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ แต่จะซับซ้อนน้อยกว่า เหมาะกับน้อง ๆ สายศิลป์ ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะกลุ่มอย่างศิลปกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณะบริหาร คณะจิตวิทยา และอื่น ๆ

3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ออกสอบครอบลุมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ส่วนใหญ่จะใช้ในคณะกลุ่มที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ขั้นสูงอย่าง จิตวิทยา สถาปัตยกรรม สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ (บางสาขาวิชา) และอื่น ๆ

4. ฟิสิกส์

5. เคมี

6. ชีววิทยา

7. ภาษาไทย

8. สังคมศึกษา

9. ภาษาอังกฤษ

10. ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
วิชาภาษาต่างประเทศสามารถเลือกสอบได้ 7 ภาษา ตามสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ดังนี้
- ภาษาฝรั่งเศส
- ภาษาเยอรมัน
- ภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาเกาหลี
- ภาษาจีน
- ภาษาบาลี
- ภาษาสเปน

 

3. แนวเนื้อหาที่ออกสอบในวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ของ A-Level

สำหรับน้อง ๆ สายวิทย์ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วันนี้เรามีแนวเนื้อหาที่ออกสอบมาฝากกัน

เนื้อหาที่ออกสอบวิชาฟิสิกส์ A-Level

 • กลศาสตร์
 • คลื่นกล และแสง
 • ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร
 • ฟิสิกส์แผนใหม่

เนื้อหาที่ออกสอบวิชาเคมี A-Level

 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
 • ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร

เนื้อหาที่ออกสอบวิชาชีวะ A-Level

 • ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 • ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
 • โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช
 • พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

4. เตรียมตัวสอบอย่างไรให้ได้คะแนนดี ?


ติวสอบ A-Level ฟิสิกส์ ในระบบ TCAS

 

อยากได้คะแนน A-Level ดี ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคนอื่น ๆ และสามารถเข้าเรียนในคณะที่ใฝ่ฝันได้ ต้องเตรียมตัวสอบให้ดีด้วยวิธีเหล่านี้

 

 1. รู้ตัวให้ไว : ยิ่งน้อง ๆ รู้จักตัวเอง และรู้ว่าอยากจะเข้าคณะอะไรเร็วเท่าไหร่ ก็จะช่วยให้น้อง ๆ มีเวลาในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเร็วขึ้นเท่านั้น

 2. ตั้งใจเรียนในห้อง อย่าทิ้งเกรด : การตั้งใจเรียนในห้องเรียนจะช่วยสร้างพื้นฐานความรู้ที่แน่น เมื่อมาฝึกฝนต่อก็จะยิ่งเรียนรู้และเข้าใจได้ไวขึ้น แถมเกรดเฉลี่ยที่ดีก็ยังมีผลต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกด้วย

 3. ทบทวนบ่อย ๆ : การทบทวนเนื้อหาความรู้ที่เรียนมาแล้วบ่อย ๆ และสม่ำเสมอด้วยการอ่านทบทวน หรือฝึกทำโจทย์ ฝึกทำข้อสอบ จะทำให้น้อง ๆ จำได้ดี และเกิดความชำนาญในการใช้สูตร และวิธีคิดต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้สามารถทำข้อสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องโหมอ่านหนังสืออย่างหนักในช่วงก่อนสอบ

 4. ติวเสริมเพิ่มความรู้ เพิ่มเทคนิค : หากน้อง ๆ คนไหนที่รู้สึกว่าอยากเพิ่มความมั่นใจให้พร้อมสอบ สามารถลงคอร์สติวเพิ่มเติม เพื่อฝึกฝนและทบทวนเนื้อหาต่าง ๆ พร้อมเรียนรู้เทคนิคดี ๆ ในการทำโจทย์หลากหลายรูปแบบจากติวเตอร์ได้

 

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาคอร์สติวเข้มฟิสิกส์สำหรับสอบ TCAS เพื่อเก็บคะแนนไปยื่นเรียนต่อกับคณะในฝัน สามารถลงเรียนได้เลยที่ Applied Physics เลือกเรียนได้ทั้งที่สาขาและเรียนออนไลน์ อัดแน่นด้วยเนื้อหาพร้อมเทคนิคดี ๆ ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง! สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-3060867, 02-3060868, 02-3060869, 085-4925599

loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ