คอร์สปรับพื้นฐานฟิสิกส์ สำหรับระดับมัธยมปลาย | Applied Physics
  กลับสู่หน้าบทความ

คอร์สปรับพื้นฐานฟิสิกส์ เน้นความเข้าใจ นำไปใช้ได้จริง

 24 สิงหาคม 2566 15:55:37

คอร์สปรับพื้นฐานฟิสิกส์ ม.4 เน้นความเข้าใจ นำไปใช้ได้จริง

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่อ ม.ปลาย ในสายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และมองว่าจำเป็นต้องติวฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการปูพื้นความรู้ก่อนการเรียนจริง รวมถึงน้อง ม.4 ที่ต้องการทำคะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ให้ดียิ่งขึ้น และกำลังมองหาคอร์สปรับพื้นฐานฟิสิกส์อยู่ แต่ยังไม่แน่ใจว่าการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่ในระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6 นั้น มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง เราจะมาบอกให้ได้รู้กันที่นี่เลย

เนื้อหาของวิชาฟิสิกส์ระดับพื้นฐาน ชั้น ม.4 ม. 5 ม.6 มีอะไรบ้าง?

คอร์สปรับพื้นฐานฟิสิกส์ สำหรับน้อง ม.4

ในการจะเรียนปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์นั้น น้อง ๆ จำเป็นต้องรู้ก่อนว่าในแต่ละเทอมมีเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์ระดับพื้นฐาน ชั้น ม.4 อะไรที่ต้องเรียนบ้าง สิ่งที่อยากแนะนำน้อง ๆ ก็คือ ควรเริ่มเรียนคอร์สปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ในช่วง ม. 4 เทอมปลาย ซึ่งจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 2 ภาคเรียน ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหาออกได้ ดังต่อไปนี้

วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 เทอม 1

การเรียนปรับพื้นฐาน ฟิสิกส์ ม.4 ให้ครอบคลุมในเทอม 1 จะประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

 • บทที่ 1 การวัด และการแปลความหมายข้อมูล ในบทนี้จะเป็นฟิสิกส์ระดับพื้นฐานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ หน่วยในระบบนานาชาติ 
 • บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง ในบทนี้จะเป็นฟิสิกส์ระดับพื้นฐาน ของชั้น ม.4 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การคำนวณหาการเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่งหรือดิ่งเสรี รวมถึงกราฟการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงอีกด้วย
 • บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ในบทนี้จะเป็นฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4 ขั้นพื้นฐาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การหาแรงลัพธ์ การหาทิศของแรงที่กระทำต่อวัตถุจากลักษณะของการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 • บทที่ 4 สมดุลกล ในบทนี้จะเป็นฟิสิกส์ ม.4 ขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับสมดุลของแรง รวมถึงสมดุลต่อการเคลื่อนที่ และสมดุลต่อการหมุน

  คอร์สปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น เหมาะกับนักเรียน ม.4 ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย ที่เรียนเรื่องนี้จากในโรงเรียนมาแล้ว และต้องการมาเรียนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอมปลายที่ Applied Physics แต่ต้องการมีพื้นฐานม.4 เทอมต้นที่แน่นขึ้น คอร์สนี้จะช่วยน้อง ๆ ได้อย่างมาก เรียนเพียง 5 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงเท่านั้น

วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 เทอม 2

การเรียนปรับพื้นฐาน ฟิสิกส์ ม.4 ให้ครอบคลุมในเทอม 2 จะประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

 • บทที่ 1 งานและพลังงาน ในบทนี้จะเป็นฟิสิกส์ระดับพื้นฐาน ของชั้น ม.4 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ งานเนื่องจากแรงคงตัว งานเนื่องจากแรงไม่คงตัว กำลัง และพลังงาน
 • บทที่ 2 การชนและโมเมนตัม ในบทนี้จะเป็นฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4 ขั้นพื้นฐาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมและการชน
 • บทที่ 3 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
 • บทที่ 4 การเคลื่อนที่แนววงกลม

  วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 เทอม 2 เหมาะกับนักเรียนชั้นทั้งม.4 และ ม.5 ที่ไม่เคยเรียนกับ Applied Physics มาก่อนโดยน้อง ๆ ควรลงเรียน 2 คอร์ส คือคอร์สปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น และต่อด้วยปรับพื้นฐานม 4 เทอมปลาย คอร์สนี้ใช้เวลาเรียนเพียงคอร์สละ 5 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงเท่านั้น เมื่อเรียนจบสองคอร์ส พื้นฐานความรู้ฟิสิกส์ของน้อง ๆ จะดีขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมจะเรียนต่อเนื้อหาฟิสิกส์ ม.5 ต่อไปอย่างมั่นใ

คอร์สปรับพื้นฐานก่อน Entrance (Pre-Entrance)

คอร์สปรับพื้นฐานก่อน Entrance (Pre-Entrance) สอนเนื้อหา ม.4-ม.5-ม.6 ทุกบท เหมาะกับนักเรียน ม.6 ที่ต้องการมีพื้นฐานฟิสิกส์ที่แน่นขึ้น หรือไม่เคยเรียนคอร์สพื้นฐานที่ Applied Physics มาก่อน และต้องการสมัครเรียนคอร์สฟิสิกส์ Entrance (TCAS) ที่ Applied Physics โดยคอร์สนี้จะเรียนทั้งหมด 18 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงเท่านั้น นักเรียนจะมีพื้นฐานฟิสิกส์ดีขึ้นอย่างชัดเจน มีความพร้อมเรียนต่อคอร์สเรียนผ่าน Entrance (TCAS) ของ Applied Physics ต่อไป

ในส่วนของน้อง ม.5 และ ม.6 ที่ไม่ได้ลงเรียนคอร์สวิชาฟิสิกส์เพื่อปรับพื้นฐาน ม.4 มาก่อน แนะนำว่าต้องเริ่มเรียนจากวิชาฟิสิกส์ในเนื้อหาของ ม.4 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้แน่น และค่อยเรียนในระดับชั้น ม.5 ต่อไป ซึ่งจะแบ่งเนื้อหาออกได้ ดังต่อไปนี้

 • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
 • คลื่น แสงเชิงคลื่น และแสงเชิงรังสี
 • ไฟฟ้า ทั้งไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้าแม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • เสียง
 • อะตอม ของแข็ง ของไหล แก๊ส และความร้อน

หลังจากนั้น แนะนำให้น้อง ๆ เรียนในส่วนของเนื้อหาในระดับชั้น ม. 6 ต่อให้จบก่อนชั้น ม. 5 เทอมปลาย เพื่อที่จะได้มีเวลาในการเรียนคอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งเนื้อหาในระดับชั้น ม.6 แบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้

 • แม่เหล็กและไฟฟ้า
 • ความร้อนและแก๊ส
 • ของแข็งและของไหล
 • ฟิสิกส์อะตอม
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

คอร์สฟิสิกส์ ปรับพื้นฐานเหมาะสำหรับใคร

สำหรับน้อง ๆ ที่สงสัยว่าคอร์สวิชาฟิสิกส์เพื่อปรับพื้นฐาน ม.4 ม.5 และ ม.6 เหมาะกับใคร คงต้องบอกว่าเป็นคอร์สที่เหมาะกับน้อง ๆ ในระดับ ม.ปลายทุกคน ที่ต้องการมีความรู้วิชาฟิสิกส์ที่อัดแน่น ตั้งแต่ระดับพื้นฐานของเนื้อหา ม.4 และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของระดับชั้น ม.5 ม.6 ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำคะแนนสอบได้ดี และพิชิตมหาวิทยาลัยในฝันได้ดังใจ

คอร์สปรับพื้นฐานฟิสิกส์ ที่ Applied Physics ปูพื้นฐาน สร้างความเข้าใจ ทำคะแนนสอบได้จริง! 

น้อง ๆ คนไหนที่อยากจะเรียนปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6 เพื่อปูพื้นฐานอย่างอัดแน่น ที่เน้นความเข้าใจ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่ท่องจำ ต้องเรียนที่ Applied Physics เลย! เพราะที่ Applied Physics มีคอร์สเรียนวิชาฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานสำหรับ ม.4 ม.5 ม.6 ที่ช่วยให้ทำคะแนนในห้องเรียนได้ดียิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง
AP24 ปรับพื้นฐานก่อน ENTRANCE (PRE- ENTRANCE)
AP41 PACK ULTRA ฟิสิกส์ TCAS (ปรับพื้นฐานก่อน Entrance (Pre-Ent) + Entrance)
AP42 PACK ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น และ เทอมปลาย
AP43 PACK SUPER ฟิสิกส์ TCAS (ปรับพื้นฐานก่อน Entrance ( Pre-Ent) + Entrance + ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.ปลาย)
AP30 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น
AP31 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมปลาย
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ