ชอบฟิสิกส์ เรียนอะไรดี? เลือกคณะไหนถึงใช่ ตรงใจที่สุด | Applied Physics
  กลับสู่หน้าบทความ

ชอบฟิสิกส์ เรียนอะไรดี? พร้อมแนะนำคอร์สติวฟิสิกส์ ม.6

 04 ตุลาคม 2566 04:46:05

ชอบฟิสิกส์ ควรลงคณะเรียนอะไรดี?

วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่หลายคนอาจมองว่ายากและซับซ้อน แต่สำหรับบางคนแล้ว วิชาฟิสิกส์กลับเป็นวิชาที่สนุกและน่าค้นหา เพราะได้เรียนรู้หลักการต่าง ๆ ที่สามารถนำไปอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในโลกรอบตัวได้อย่างสนุก สำหรับน้องคนไหนที่ชอบเรียนฟิสิกส์ และกำลังตัดสินใจว่าควรเรียนในคณะหรือสาขาไหนดี ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟิสิกส์เยอะ ๆ ได้ในบทความนี้ รวมถึงจะมาแนะนำ
คอร์สติวฟิสิกส์ ม.6 สุดเข้มข้นให้ได้รู้กัน


ฟิสิกส์ สนุกมากกว่าที่คิด

วิชาฟิสิกส์ คืออะไร?

วิชาฟิสิกส์ (Physics) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเอง โดยมีเนื้อหาที่กว้างขวางและซับซ้อน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสาขาย่อยได้มากมาย เช่น กลศาสตร์ ไฟฟ้า แม่เหล็ก ความร้อน แสง เสียง อะตอม โมเลกุล ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เป็นต้น

ซึ่งในปัจจุบัน วิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยี ๆ เช่น เครื่องยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น รวมถึงความรู้ทางฟิสิกส์ ยังช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของสิ่งต่าง ๆ ในโลก รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย

ประโยชน์ที่ได้จากวิชาฟิสิกส์

  • ช่วยให้เราเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์
  • ช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของสิ่งต่าง ๆ ในโลก
  • ช่วยให้เราเป็นคนช่างสังเกต พร้อมคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น
  • ช่วยให้เราเกิดทักษะที่สำคัญ สำหรับนำไปพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าได้ยิ่งขึ้น

นักศึกษาที่สนใจฟิสิกส์ ลงเรียนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ชอบฟิสิกส์ เรียนอะไรดี? 5 คณะดังที่เจอฟิสิกส์เน้น ๆ

1. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สำหรับผู้ที่มีใจรักในฟิสิกส์ มาเลือกเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) เป็นคณะที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ความรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชอบฟิสิกส์ เรียนอะไรดี? ขอแนะนำให้มาลงเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) ที่ทุกสาขาในคณะนี้จะมีการสอนฟิสิกส์แบบเข้มข้น เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาคาร สะพาน ถนน เครื่องจักร อุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ยังถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสาธารณสุขได้อีกด้วย

4. คณะแพทยศาสตร์

สำหรับคนที่ชอบฟิสิกส์ และชีววิทยา ต้องเรียนอะไรดีถึงตอบโจทย์ ต้องมาลงคณะนี้เลย คณะแพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine) ที่มีความมุ่งมั่นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะด้านฟิสิกส์การแพทย์และด้านชีววิทยา ทั้งในมุมมองของทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างตรงจุด และจำเป็นในการประกอบอาชีพแพทย์ เพื่อดูแลทุกปัญหาสุขภาพในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์ (Faculty of Health Sciences) เป็นคณะวิชาที่เปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพทางสุขภาพ เช่น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทักษะการปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการ ทักษะการวินิจฉัยโรค และทักษะการบำบัดรักษา ซึ่งโดยเฉพาะในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์และการคำนวณ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้วยรังสีได้

5. คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

สำหรับคนที่ชอบฟิสิกส์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดี ขอแนะนำ คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพครู / นักวิชาการ แต่สำหรับคนที่มีความชอบและหลงใหลในฟิสิกส์ แนะนำให้ลงเรียนเอกฟิสิกส์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อผลิตบุคลากรด้านฟิสิกส์ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านฟิสิกส์ ให้สามารถไปดำเนินในสาขาอาชีพครูฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา นักวิชาการด้านฟิสิกส์ นักวิจัยด้านฟิสิกส์ หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางฟิสิกส์ ได้ตามความชอบ


สำหรับน้อง ๆ ที่ชอบฟิสิกส์ และตัดสินใจได้แล้วว่าจะเรียนอะไรดี ขั้นตอนต่อไปคือ มองหาคอร์สติวฟิสิกส์ ม.6 TCAS ที่ไหนดี เพื่อเสริมพื้นฐานให้แน่น เอาชนะคู่แข่งในสนามสอบได้อย่างมั่นใจที่ Applied Physics เรามีคอร์สติวฟิสิกส์ A level สุดเข้มข้น ที่เลือกเรียนได้ทั้งที่สาขาและเรียนออนไลน์ อัดแน่นด้วยเนื้อหาพร้อมเทคนิคดี ๆ ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง! สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-3060867, 02-3060868, 02-3060869, 085-4925599 หรือ แอดไลน์ @appliedphysics (มี @ ด้วย)
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ