กลับสู่หน้าบทความ

โรงเรียนกำเนิดวิทย์สอบเข้ายากไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง?

 25 ตุลาคม 2566 09:16:44

อยากเรียนโรงเรียนที่มุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องทำอย่างไร

"โรงเรียนกำเนิดวิทย์" เป็นโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในด้านวิทยาศาสตร์ จึงเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่น้อง ๆ ม.ต้น อยากเข้าไปศึกษาต่อ เพื่อปูทางสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันสำหรับอนาคต 

 แต่เชื่อว่าคงมีน้อง ๆ จำนวนไม่น้อยที่กังวลใจ ว่าถ้าอยากเรียนต่อที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์จะสอบเข้ายากไหม และต้องหาคอร์สเรียนเสริมวิชาอะไร หรือคอร์สติวเข้าเตรียมอุดมศึกษาที่มีเนื้อหาเข้มข้นอย่างไร เพื่อช่วยเสริมความมั่นใจในการสอบเข้าเรียนบ้าง   

เพื่อช่วยไขทุกข้อสงสัยให้กับน้อง ๆ พี่ ๆ จะมาตอบทุกเรื่องที่ควรรู้ เพื่อช่วยให้น้อง ๆ สามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนในฝันได้ดังใจ ที่นี่เลย!

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ดีอย่างไร ทำไมใคร ๆ ก็อยากเข้าเรียน?

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการของกลุ่ม ปตท. ในการจัดตั้งโรงเรียนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเฟ้นหานักเรียนที่มีความสามารถและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่พวกเขา ด้วยการจัดสรรทุนการศึกษาเท่าที่จำเป็น ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป

โรงเรียนกำเนิดวิทย์สอบเข้าเรียนยากมากไหม ต้องรู้อะไรบ้าง?

ใครที่สงสัยว่าโรงเรียนกำเนิดวิทย์สอบเข้ายากมากไหม ซึ่งนอกจากความรู้ความสามารถที่น้อง ๆ จะต้องฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสอบแล้ว ในการสมัครเข้าเรียนต่อ น้อง ๆ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ด้วย  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่รับสมัคร โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาตั้งแต่ 3.00
 • หรือผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 • หรือได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


จำนวนนักเรียนที่รับ

สำหรับจำนวนการรับนักเรียนในแต่ละปีจะอยู่ที่ 72 คน แบ่งออกเป็น

 • คัดเลือกจากผู้สมัครทุกจังหวัดจำนวน 66 คน
 • โควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก 4 จังหวัด จำนวน 6 คน แยกเป็นแต่ละจังหวัด ดังนี้
  • ระยอง 3 คน
  • จันทบุรี 1 คน
  • ชลบุรี 1 คน
  • ฉะเชิงเทรา 1 คน


ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน

ส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาเล่าเรียน นักเรียนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อในโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จะได้รับทุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนเรียนแบบให้เปล่า โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก หรือค่าอาหารใด ๆ ทั้งสิ้น

ช่องทางและวิธีการสมัคร

ในการสมัครนักเรียนต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.admission.kvis.ac.th เท่านั้น โดยต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่กำหนด และต้องติดต่อครู 2 คน เพื่อให้ส่งหนังสือแนะนำผู้สมัคร (Letter of Recommendation) คนละ 1 ฉบับมาทางเว็บไซต์ด้วย 


สถานที่สอบ

สถานที่สอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะมีทั้งหมด 11 แห่งด้วยกัน ซึ่งเมื่อผู้สมัครเลือกสนามสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนสนามสอบได้ โดยมีรายชื่อสนามสอบ ดังนี้

 • สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
 • สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 • สนามสอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 • สนามสอบโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
 • สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
 • สนามสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 • สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จังหวัดสงขลา
 • สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • สนามสอบโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
 • สนามสอบศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี


วิชาที่สอบ

การสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ 

 • รอบแรก สอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)
 • รอบที่สอง ประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์

กำหนดการสอบ

ในส่วนของกำหนดการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ มีช่วงเวลาโดยประมาณ ดังนี้

 • 4-22 กันยายน 2566 เปิดรับสมัครทางออนไลน์ 
 • 6 ตุลาคม 2566 วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบแรก
 • 28 ตุลาคม 2566 วันสอบคัดเลือกรอบแรก
 • 21 ธันวาคม 2566 วันประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก และรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง

อยากเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง


สอบเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

ได้รู้กันไปแล้วหากต้องการเรียนต่อกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีข้อกำหนดในเรื่องใดบ้าง คราวนี้ลองไปดูกันดีกว่าว่าถ้าต้องการเข้าเรียนที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 

ตั้งใจเรียน เพื่อทำเกรดให้ดี

สิ่งสำคัญประการแรกเลยคือน้อง ๆ ต้องตั้งใจเรียนในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำเกรดให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพราะเกรดเป็นสิ่งแรกที่ทางโรงเรียนจะพิจารณารับน้อง ๆ เข้าเรียนนั่นเอง 

แบ่งเวลาอ่านหนังสือ และฝึกทำโจทย์เป็นประจำ

น้อง ๆ จะต้องทำเกรดในชั้นเรียนให้ได้ตรงตามเกณฑ์ และต้องเตรียมความพร้อมในการสอบรอบแรกที่จะมาถึงไปพร้อมกัน นั่นทำให้จะต้องแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือให้ดี โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งวิธีที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่น้อง ๆ ได้ ก็คือการฝึกทำโจทย์ทั้ง 2 วิชาอย่างเป็นประจำ และสังเกตว่าตนเองยังมีข้อผิดพลาดในเรื่องใด เพื่อที่จะได้กลับมาทบทวนความรู้และเสริมความเข้าใจในส่วนนั้น ๆ เพิ่มเติมได้

ติวเพิ่มเติมเสริมความรู้

เพราะความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เป็นสิ่งสำคัญในการสอบเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ การติวเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ในวิชาเหล่านี้ จะช่วยให้น้อง ๆ มีพื้นฐานความรู้ที่อัดแน่นยิ่งขึ้น ทั้งยังจะมีเทคนิคดี ๆ ที่ช่วยให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างผ่านฉลุยในทุกสนามสอบอีกด้วย


ทั้งหมดนี้คงช่วยให้น้อง ๆ เห็นภาพกันมากขึ้น ว่าโรงเรียนกำเนิดวิทย์สอบเข้าเรียนยากมากไหม และต้องเตรียมตัวอย่างไรถึงจะสอบเข้าเรียนในสถาบันแห่งนี้ได้สำเร็จ สำหรับน้อง ๆ ในระดับชั้นมัธยมต้นที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในฝัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หรือโรงเรียนกำเนิดวิทย์ สามารถมาลงเรียนติวฟิสิกส์ ม.ต้น กับ Applied Physics สถาบันติวเตอร์ฟิสิกส์ชั้นนำของไทย ที่เข้มข้นในการสอนเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ พร้อมฝึกทำโจทย์ เพื่อสอบเข้า ม. 4 ในทุกสถาบัน โดย อ.เผ่า สามารถเข้าเรียนได้ทั้งที่สถาบันหรือทางออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-3060867, 02-3060868, 02-3060869 และ 085-4925599 หรือ แอดไลน์ @appliedphysics (มี @ ด้วย)
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ