กลับสู่หน้าบทความ

TCAS คืออะไร มีกี่รอบ และเริ่มปีไหน อธิบายครบแบบเข้าใจง่าย !

 18 เมษายน 2567 22:34:42
สำหรับน้อง ๆ มัธยมปลายที่มีเป้าหมายคือการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เรียกได้ว่า TCAS คือประตูด่านสำคัญที่จะทำให้ความฝันของน้อง ๆ เป็นจริง อย่างไรก็ตาม ระบบ TCAS มีรายละเอียดที่ค่อนข้างปลีกย่อยและสลับซับซ้อน ดังนั้น บทความนี้จึงจะมารวบรวมสิ่งที่น้อง ๆ ควรรู้ให้ครบจบในที่เดียว ทั้ง TCAS คืออะไร มีกี่รอบ ไปจนถึง เริ่มปีไหน ใครที่กำลังเตรียมตัวอยู่อ่านแล้วเข้าใจได้ในไม่กี่นาที โดยเฉพาะคนที่กำลังวางแผนอยู่ว่าจะติวฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวมถึงวิชา TCAS อื่น ๆ ที่ไหนดี เพื่อการตัดสินใจได้อย่างรอบด้านมากขึ้น ติดตามได้เลย
 
Table of Content


เด็กนักเรียนมัธยมปลายกำลังนั่งสอบ TCAS

TCAS คืออะไร ?

ก่อนจะไปรู้กันว่า ขั้นตอนการสอบ TCAS เป็นอย่างไร และเพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้าใจถึงระบบการสอบนี้อย่างรอบด้าน เราควรไปรู้กันก่อนว่าระบบ TCAS เริ่มปีไหน และมีความเป็นมาอย่างไรกันก่อน
 
TCAS (Thai University Central Admission System) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง TCAS” คือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และได้นำมาใช้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2561 โดยจุดเด่นของระบบ TCAS คือมีการเปิดรับคัดเลือกหลายรอบ ช่วยเพิ่มโอกาสให้น้อง ๆ มัธยมปลายได้เข้ามหาวิทยาลัยที่ฝันไว้ได้มากขึ้น

TCAS สอบอะไรบ้าง ?

นอกจาก TCAS เริ่มปีไหนแล้ว ข้อต่อไปที่น้อง ๆ น่าจะอยากรู้ก็คือ TCAS สอบอะไรบ้าง โดยการสอบ TCAS นั้น จะแบ่งประเภทการสอบออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
 
  • ความถนัดทั่วไป (TGAT): เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และทักษะการแก้ปัญหา โดยข้อสอบจะแบ่งการสอบเป็น 3 ส่วน ได้แก่ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ, TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล และ TGAT3 สมรรถนะการทำงาน
  • ความถนัดทางวิชาชีพ (TPAT): เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้เฉพาะทางที่จำเป็นต่อการศึกษาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ได้แก่ TPAT1 ความถนัดแพทย์ (กสพท.), TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์, TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม, และ TPAT5 ความถนัดทางครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์ โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์รับคัดเลือกว่าจะต้องสอบ TPAT วิชาอะไรบ้าง แต่สำหรับบางคณะการสอบ TPAT จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับคัดเลือก
  • ข้อสอบวัดความรู้ประยุกต์ A-Level: การสอบเพื่อวัดความรู้เชิงประยุกต์ในวิชาต่าง ๆ ระดับมัธยมปลาย โดยมีการเปิดสอบมากถึง 9 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, และ ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

เด็กนักเรียนชายกำลังอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ TCAS

TCAS มีกี่รอบ ?

อีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับการสอบ TCAS ที่น้อง ๆ น่าจะอยากรู้เช่นกันก็คือ “TCAS มีกี่รอบ ?” ซึ่งคำตอบคือ 4 รอบ โดยมีการแบ่งดังต่อไปนี้
 
  • รอบที่ 1 รอบ Portfolio: การคัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร รางวัลที่ได้รับ และอื่น ๆ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังกล่าวว่าเหมาะสมกับสาขาวิชาที่เลือกหรือไม่
  • รอบที่ 2 รอบ Quota: รอบนี้จะเป็นการคัดเลือกตามพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยจะกำหนดจำนวนที่นั่งให้กับนักเรียนในแต่ละจังหวัดหรือภูมิภาค เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น
  • รอบที่ 3 รอบ Admission: ถือเป็นการคัดเลือกรอบใหญ่ที่สุด เรียกได้ว่านี่คือการสอบกลางของประเทศ แทบทุกคณะจากทุกมหาวิทยาลัยรัฐบาลจะมีการเปิดรับนักเรียนในรอบนี้ โดยการคัดเลือกจะใช้คะแนน TGAT, TPAT, และ A-Level เป็นเกณฑ์คะแนนวัดผล
  • รอบที่ 4 รอบ Direct Admission: หรือรอบรับตรงอิสระ โดยแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยจะมีการเปิดรับสมัครเองโดยตรง ส่วนเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกก็แตกต่างกันไป โดยอาจใช้คะแนน TGAT, TPAT, A-Level รวมถึงการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามแต่ความเหมาะสมที่มหาวิทยาลัยจะกำหนดออกมา


ได้รู้กันไปแล้วว่า TCAS คืออะไร มีกี่รอบ และเริ่มปีไหน ซึ่งสำหรับน้อง ๆ ที่อยากทำคะแนน TCAS ฟิสิกส์ได้ดี แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรเสริมความรู้วิชาฟิสิกส์ TCAS ที่ไหนดี แนะนำที่ Applied Physics เพราะที่นี่มีคอร์สติวฟิสิกส์ ม.6 ที่จะช่วยสรุปเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ทั้งเรื่องความร้อนและแก๊ส ของแข็งและของไหล ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเทคนิคในการจดจำสูตรอย่างเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ช่วยให้ทำคะแนนในโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนให้น้อง ๆ เลือกอีกหลากหลาย หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมโทรมาได้ที่ 02-3060867, 02-3060868, 02-3060869 และ 085-4925599 หรือแอดไลน์ @appliedphysics (มี @ ด้วย)

 
ข้อมูลอ้างอิง:

  1. TCAS คืออะไร เข้าใจได้ในไม่กี่นาที. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
  2. การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ