กลับสู่หน้าบทความ

TPAT3 คือการสอบอะไร คณะไหนใช้บ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

 25 เมษายน 2567 14:17:52
เชื่อว่าสำหรับน้อง ๆ สายวิทย์ที่กำลังจะสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย คงเคยได้ยินเกี่ยวกับวิชา TPAT3 กันมาบ้างแล้ว แต่เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นการส่งเสริมให้น้อง ๆ มีความพร้อมก่อนการสอบที่จะมาถึงให้มากที่สุด บทความนี้จะขอมาสรุปทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบ TPAT3 ให้ได้รู้กัน ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยที่ว่า TPAT3 คืออะไร ? คณะไหนใช้บ้าง ? และต้องสอบวิชาอะไร ? เพื่อให้น้อง ๆ ที่กำลังตัดสินใจลงเรียนพิเศษ TPAT3 สามารถเลือกลงคอร์สได้อย่างถูกต้อง หรือเตรียมตัวหาแนวข้อสอบ TPAT3 มาฝึกทำเพื่อให้เกิดความมั่นใจ แต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันได้เลย
 
Table of Content
 
มือกำลังจับดินสอเพื่อฝึกทำโจทย์ลงในสมุด
 

TPAT3 คือการสอบอะไร คณะไหนใช้บ้าง ?

TPAT3 คือข้อสอบที่วัดความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยน้อง ๆ ที่สนใจอยากจะเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มคณะวิศวะ วิทยาศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มสายสุขภาพ (บางคณะ) จำเป็นต้องใช้คะแนนจากการสอบวัดผลนี้ เพื่อใช้ยื่นสมัครคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ซึ่งคณะที่ใช้คะแนนสอบวิชานี้ ได้แก่
 
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์
 • คณะเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะในกลุ่มวิทยาสุขภาพ เช่น เทคนิคการแพทย์/สหเวชศาสตร์ สัตวแพทย์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทย์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในกลุ่มวิชาเอก วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, วิทยาทั่วไป)
 

TPAT3 ต้องสอบอะไรบ้าง ?

สำหรับข้อสอบ TPAT3 จะเป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 70 ข้อ ให้เวลาสอบประมาณ 3 ชั่วโมง มีคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ
 
ส่วนที่ 1 การทดสอบความถนัด (Aptitude Test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 45 ข้อ รวม 60 คะแนน ประกอบด้วย
 
 • ด้านตัวเลข จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน
 • ด้านมิติสัมพันธ์ จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน
 • ด้านเชิงกล และด้านฟิสิกส์ จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน
 
ส่วนที่ 2 การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 25 ข้อ รวม 40 คะแนน ประกอบด้วย

 • ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน
 • ความสนใจข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ รวม 20 คะแนน

เด็กนักเรียนเดินถือหนังสือกองโตในอ้อมแขน
 

5 เคล็ดลับเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TPAT3

 

ศึกษาสัดส่วนของคะแนน เพื่อวางแผนการติวสอบ

สิ่งสำคัญประการแรกในการเตรียมตัวสอบ TPAT3 คือควรศึกษาเนื้อหาที่จะออกสอบ รวมถึงพิจารณาสัดส่วนว่าเนื้อหาใดที่ออกมากหรือออกน้อย เพื่อจะได้วางแผนอ่านหนังสือหรือติวเพิ่มได้อย่างเหมาะสม โดยต้องให้เวลากับการอ่านทบทวนและทำแบบฝึกหัดในส่วนที่ออกสอบเยอะก่อน และจึงค่อยทบทวนในส่วนที่ออกสอบน้อยภายหลัง แต่ต้องไม่ทิ้งคะแนนส่วนใดส่วนหนึ่งไปอย่างเด็ดขาด เพราะทุกคะแนนล้วนมีค่า และส่งผลต่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น
 

อ่านเนื้อหาจับประเด็นสำคัญ

หลังจากที่วางแผนการอ่านทบทวนและทำแบบฝึกหัด ตามสัดส่วนของเนื้อหาที่ออกสอบแล้ว ก็ควรอ่านเนื้อหาทั้งหมดที่จะสอบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงพยายามจับประเด็นสำคัญในส่วนของเนื้อหาที่มั่นใจว่าจะต้องออกสอบ แล้วสรุปใจความหลักของแต่ละบทเรียน ด้วยการจดบันทึกหรือทำแผนผังความคิด ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้น
 

ฝึกทำโจทย์

การฝึกทำโจทย์และแบบฝึกหัด เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TPAT3 ซึ่งมีความสำคัญมาก เนื่องจากจะช่วยประเมินตนเองว่า มีความเข้าใจเนื้อหาในส่วนนั้น ๆ ดีแล้วหรือยัง รวมถึงจดจำสูตรต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ เพื่อหากมีจุดไหนที่ยังไม่แม่นยำ จะได้กลับไปทบทวนเพิ่มเติมได้อย่างตรงจุด โดยควรฝึกทำโจทย์หลากหลายรูปแบบจากต่างแหล่ง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ที่ดียิ่งขึ้น
 

ทำข้อสอบย้อนหลัง จับเวลาเสมือนจริง

อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ TPAT3 ได้เป็นอย่างดี คือการทำข้อสอบจากปีที่ผ่านมา โดยกำหนดเวลาให้เหมือนการสอบจริง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยฝึกทักษะการบริหารเวลาและสร้างความคุ้นเคยกับบรรยากาศของการสอบได้ดี หลังจากทำเสร็จก็ควรตรวจคำตอบและทบทวนข้อที่ตอบผิด เพื่อกลับไปทบทวนเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน
 

ติวเสริมเพิ่มความแม่นยำ

การติวเสริมจากสถาบันที่มีติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ก็เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความแม่นยำของเนื้อหาได้ด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังทำให้ได้เทคนิคใหม่ ๆ ในการวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อนำไปสู่การพิชิตคะแนนสูง ๆ ในการสอบ TPAT3 ได้อีกด้วย
 
สำหรับน้อง ๆ ที่อยากพิชิตข้อสอบ TPAT3 สามารถมาลงเรียน คอร์ส AP27 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ที่ Applied Physics กันได้เลย ซึ่งนอกจากจะมีคอร์สให้เลือกเรียนหลากหลายแล้ว ยังเลือกได้ทั้งการเรียนแบบออนไลน์หรือเข้ามาเรียนที่สถาบัน หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน สามารถโทรมาได้ที่ 02-3060867, 02-3060868, 02-3060869 และ 085-4925599 หรือแอดไลน์ @appliedphysics (มี @ ด้วย)
 
ข้อมูลอ้างอิง:
 
 1. TPAT3 30 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567
 2. เทคนิคเตรียมสอบ PAT3 วิศวกรรมศาสตร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ