คอร์สเรียน | โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์งดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เม.ย. 2564 ตามประกาศของ ศบค. (ในระหว่างนี้ขอให้นักเรียนเข้าเรียนในระบบออนไลน์แทน) และขอให้ติดตามประกาศของทางโรงเรียน

ระดับชั้น:
เลื่อน ทางซ้าย หรือ ขวาเพื่อดูระดับการศึกษา
AP01 ฟิสิกส์ ม.ต้น
AP02 ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.ต้น
AP32 PACK EXTRA ฟิสิกส์ ม.ต้น + ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น
AP03 บทนำ การวัด
AP04 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
AP05 มวล แรง นิวตัน
AP06 สมดุลกล
AP33 PACK กลศาสตร์ 1
AP07 งานและพลังงาน
AP08 โมเมนตัม
AP09 โพรเจกไทล์
AP10 การเคลื่อนที่แนววงกลม
AP34 PACK กลศาสตร์ 2
AP35 PACK EXTRA ม.4 กลศาสตร์ 1.2
AP11 บทเสริมพิเศษ เรื่องการหมุน
AP12 ซิมเปิลฮาร์มอนิก
AP13 คลื่น
AP14 แสงเชิงคลื่น
AP15 แสงเชิงรังสี
AP16 เสียง
AP36 PACK ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์และกลุ่มคลื่น 4 บท
AP36-1 PCAK ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์และกลุ่มคลื่น (รอบสอนสด)
AP17 ไฟฟ้าสถิต
AP18 ไฟฟ้ากระแสตรง
AP19 ไฟฟ้าแม่เเหล็ก
AP20 ไฟฟ้า AC
AP37 PACK กลุ่มไฟฟ้า 4 บท
AP21 สมบัติเชิงกลของสาร (ของแข็ง-ของเหลว)
AP22 ความร้อน แก๊ส และ ทฤษฎีจลน์
AP38 PACK กลุ่มสมบัติเชิงกลของสาร + ความร้อนแก๊สและทฤษฏีจลน์
AP23 กลุ่มอะตอมและนิวเคลียร์
AP39 EXTRA ม.5
AP24 ปรับพื้นฐานก่อน ENTRANCE
AP25 ENTRANCE
AP26 ตะลุยฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญและรับตรง(คอร์สเข้าแพทย์)
AP27 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
AP40 PACK ENTRANCE+ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ (คอร์สเข้าแพทย์)
AP44 PACK Entrance+ แพทย์+วิศวะ
AP41 EXTRA ENTRANCE+ความถนัดทางวิศวกรรม(คอร์สเข้าวิศวะ)
AP28 GAT เชื่อมโยง
AP29 ความถนัดทางแพทย์
AP43 EXTRA GAT GATเชื่อมโยง+ความถนัดแพทย์
AP30 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น
AP31 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมปลาย
AP42 PACK ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น และ เทอมปลาย
AM01 คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1+2
AM02 คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1+2
AM03 คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1+2
AM04 คณิตศาสตร์ ม.ต้น Intensive
AM05 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.ต้น
AM25 PACK คณิตศาสตร์ ม.ต้น Intensive + ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
AM06 เซต
AM07 ตรรกศาสตร์
AM08 จำนวนจริงและทฤษฏีจำนวน
AM26 คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
AM26-1 คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 (รอบสอนสด)
AM09 เรขาคณิตวิเคราะห์
AM10 ภาคตัดกรวย
AM11 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
AM12 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลฯ
AM27 คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
AM28 PACK คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1+2
AM13 เมตริกซ์
AM14 ฟังก์ชันตรีโกณมิติฯ
AM15 เวคเตอร์
AM29 คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
AM16 เรียงสับเปลี่ยนจัดหมวดหมู่และความน่าจะเป็น
AM17 จำนวนเชิงซ้อน
AM 30 คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2
AM31 PACK คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1+2
AM18 กำหนดเชิงเส้นและทฤษฏีกราฟ
AM19 ลำดับและอนุกรม
AM20 แคลคูลัส
AM32 คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1
AM21 สถิติ 1-2-3
AM22 การแจกแจงความน่าจะเป็น
AM33 PACK คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2
AM23 คณิตศาสตร์ Entrance
AM23-1 คณิตศาสตร์ ENTRANCE (รอบสด)
AM24 ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
AM34 คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1+เทอม 2
AM35 PACK คณิตศาสตร์ Entrance+ตะลุยโจทย์ คณิตศาตร์ ม.ปลาย
    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
รอบสด
{{/isLive}} {{#isSelfBranchOnly}}
Self@AP
Self@AP
{{/isSelfBranchOnly}} {{#isSelfOnline}}
AP Anytime
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
DVD
{{/isDvd}} {{#isSelfAtAurum}}
Self@Aurum
{{/isSelfAtAurum}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×