คอร์สทดลองเรียน | โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์งดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เม.ย. 2564 ตามประกาศของ ศบค. (ในระหว่างนี้ขอให้นักเรียนเข้าเรียนในระบบออนไลน์แทน) และขอให้ติดตามประกาศของทางโรงเรียน
คอร์สทดลองเรียน
ทดลองเรียน ฟิสิกส์ ม.ต้น
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน GAT เชื่อมโยง
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน ความถนัดทางแพทย์ เรื่อง GAT แพทย์
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง จำนวนนับ
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง จำนวนจริง
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง ตรีโกณมิติ
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เรื่อง เซต
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 เรื่อง เมตริกซ์
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 เรื่อง ความน่าจะเป็น
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1 เรื่อง อนุกรม
เพิ่มลงตะกร้า
ทดลองเรียน คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2 เรื่อง สถิติ
เพิ่มลงตะกร้า
    {{#packageImageUrls}}
  • {{/packageImageUrls}}
{{packageCode}}
{{packageName}}
{{packageType}}
{{packageDesc}}
ราคา {{packageSalePrice}} บาท
{{#isLive}}
รอบสด
{{/isLive}} {{#isSelfBranchOnly}}
Self@AP
Self@AP
{{/isSelfBranchOnly}} {{#isSelfOnline}}
AP Anytime
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
DVD
{{/isDvd}} {{#isSelfAtAurum}}
Self@Aurum
{{/isSelfAtAurum}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

เพิ่มลงตะกร้า
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×