คอร์สเรียนแอพพลายด์ฟิสิกส์


ระดับชั้น:
เลื่อน ทางซ้าย หรือ ขวาเพื่อดูระดับการศึกษา
AM01 คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1+2
AM02 คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1+2
AM03 คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1+2
AM04 คณิตศาสตร์ ม.ต้น Intensive
AM05 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.ต้น
AM25 PACK คณิตศาสตร์ ม.ต้น Intensive + ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
AM06 เซต
AM07 ตรรกศาสตร์
AM08 จำนวนจริงและทฤษฏีจำนวน
AM26 คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
AM36 คณิตศาสตร์ ม. 4 เทอม 1 (รร.เตรียมอุดมศึกษา)
AM09 เรขาคณิตวิเคราะห์
AM10 ภาคตัดกรวย
AM11 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
AM12 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลฯ
AM27 คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
AM37 คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 (รร.เตรียมอุดมศึกษา)
AM28 PACK คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1+2
AM38 PCAK คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1-2 (รร.เตรียมอุดมศึกษา)
AM13 เมตริกซ์
AM14 ฟังก์ชันตรีโกณมิติฯ
AM15 เวคเตอร์
AM29 คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
AM39 คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 (รร.เตรียมอุดมศึกษา)
AM16 เรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่และความน่าจะเป็น
AM17 จำนวนเชิงซ้อน
AM 30 คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2
AM40 คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 (รร.เตรียมอุดมศึกษา)
AM31 PACK คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1+2
AM41 คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1-2 (รร.เตรียมอุดมศึกษา)
AM18 กำหนดเชิงเส้นและทฤษฏีกราฟ
AM19 ลำดับและอนุกรม
AM20 แคลคูลัส
AM32 คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1
AM21 สถิติ 1-2-3
AM22 การแจกแจงความน่าจะเป็น
AM33 PACK คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2
AM34 คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1+เทอม 2
AM43 PACK EXTRA คณิตศาสตร์ ม.5-ม.6
AM42 PACK EXTRA คณิตศาสตร์ ม.5-ม.6 (รร.เตรียมอุดมศึกษา)
AM23 คณิตศาสตร์ TCAS (ENTRANCE)
AM24 ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
AM35 PACK คณิตศาสตร์ TCAS (ENTRANCE)+ตะลุยโจทย์ คณิตศาตร์ ม.ปลาย
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ