คอร์สเรียน | โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์

ระดับชั้น:
เลื่อน ทางซ้าย หรือ ขวาเพื่อดูระดับการศึกษา
AP01 ฟิสิกส์ ม.ต้น
AP02 ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.ต้น
AP32 PACK EXTRA ฟิสิกส์ ม.ต้น + ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น
AP03 บทนำ การวัด
AP04 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
AP05 มวล แรง นิวตัน
AP06 สมดุลกล
AP33 PACK กลศาสตร์ 1
AP07 งานและพลังงาน
AP08 โมเมนตัม
AP09 โพรเจกไทล์
AP10 การเคลื่อนที่แนววงกลม
AP34 PACK กลศาสตร์ 2
AP35 PACK EXTRA ม.4 กลศาสตร์ 1-2
AP11 บทเสริมพิเศษ เรื่องการหมุน
AP12 ซิมเปิลฮาร์มอนิก
AP13 คลื่น
AP14 แสงเชิงคลื่น
AP15 แสงเชิงรังสี
AP16 เสียง
AP36 PACK ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์และกลุ่มคลื่น 4 บท
AP17 ไฟฟ้าสถิต
AP18 ไฟฟ้ากระแสตรง
AP19 ไฟฟ้าแม่เเหล็ก
AP20 ไฟฟ้า AC
AP37 PACK กลุ่มไฟฟ้า 4 บท
AP21 สมบัติเชิงกลของสาร (ของแข็ง-ของเหลว)
AP22 ความร้อน แก๊ส และ ทฤษฎีจลน์
AP38 PACK กลุ่มสมบัติเชิงกลของสาร + ความร้อนแก๊สและทฤษฏีจลน์
AP23 กลุ่มอะตอมและนิวเคลียร์
AP39 EXTRA ม.5
AP24 ปรับพื้นฐานก่อน ENTRANCE
AP25 ENTRANCE
AP26 ตะลุยฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญและรับตรง(คอร์สเข้าแพทย์)
AP40 PACK ENTRANCE+ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ (คอร์สเข้าแพทย์)
AP44 PACK Entrance+ แพทย์+วิศวะ
AP30 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น
AP31 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมปลาย
AP42 PACK ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น และ เทอมปลาย
    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
รอบสด
{{/isLive}} {{#isSelfBranchOnly}}
Self@AP
Self@AP
{{/isSelfBranchOnly}} {{#isSelfOnline}}
AP Anytime
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
DVD
{{/isDvd}} {{#isSelfAtAurum}}
Self@Aurum
{{/isSelfAtAurum}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ