ดาวน์โหลด AP Classroom | โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์งดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เม.ย. 2564 ตามประกาศของ ศบค. (ในระหว่างนี้ขอให้นักเรียนเข้าเรียนในระบบออนไลน์แทน) และขอให้ติดตามประกาศของทางโรงเรียน
Applied Physics Application
แอปพลิเคชั่น Applied Physics
AP Classroom for iOS Application
รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 11 ขึ้นไป
AP Classroom for Android Application
รองรับระบบปฏิบัติการ Android 5.0 ขึ้นไป
AP Classrooom
แอปพลิเคชั่น AP Classroom
AP Classroom for Windows Application
เวอร์ชัน 1.0.8
รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 10 ขึ้นไป
AP Classroom for MacOS Application
เวอร์ชัน 1.0.8
รองรับระบบปฏิบัติการ macOS 10.10 (Yosemite) (64 bit)
AP Classroom for iOS Application
เวอร์ชัน 1.0.4
รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 11 ขึ้นไป
AP Classroom for Android Application
เวอร์ชัน 1.0.4
รองรับระบบปฏิบัติการ Android 5.0 ขึ้นไป
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×