คนเก่งของเราวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย

ค้นหาคนเก่ง
 • กวินภพ ตันธเนศ
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 100 คะแนนเต็ม สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภูมิพิรัชย พันพินิจ
  โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 100 คะแนนเต็ม สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ณัฏฐ์ สกุลงาม
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 97 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภัทรดร สมินทรปัญญา
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 97 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภุชิสสะ ธนาธรรมนันท์
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 97 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ณฤดี กิตติสุขมงคล
  โรงเรียน สตรีวิทยา
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 97 คะแนน สอบติดคณะ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปณิธาน ลิ้มสกุล
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 97 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ณัฐนันท์ จุลภักดี
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 95 คะแนน สอบติดคณะ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วรพล ลิขิตเจริญพันธ์
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 95 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วรัชยา นันทราทิพย์
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 94 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ณัฐนันท์ คงเจริญ
  โรงเรียน พิบูลวิทยาลัย
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 94 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศศิกานต์ จันทร์กระจ่าง
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 94 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปาณิสรา ตั้งกิจศิริโรจน์
  โรงเรียน เบญจะมะมหาราช
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 92 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สุพิชญา กล้าจอหอ
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 92 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ธนธัส เกี่ยวพันธ์งาม
  โรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 91 คะแนน สอบติดคณะ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จิรัชญา กู้วรกุล
  โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย
  ทำคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ A-LEVEL ได้ 91 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ