คนเก่งของเรา - ความถนัดทางแพทย์ (TPAT1) และ GAT เชื่อมโยง | Applied Physics
คนเก่งของเราวิชาความถนัดทางแพทย์ (TPAT1) และ GAT เชื่อมโยง
ค้นหาคนเก่ง
 • ณิชกานต์ มหิทธิมหาวงศ์
  โรงเรียน ราชินีบน
  GAT เชื่อมโยงได้ 150 คะแนน GAT แพทย์ 100 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กชกร งามสงวนตระกูล
  โรงเรียน ศึกษานารี
  GAT เชื่อมโยงได้ 150 คะแนน GAT แพทย์ได้ 100 คะแนน สอบติดคณะ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วรรณกร ธนดลโยธิน
  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
  GTA เชื่อมโยงได้ 150 คะแนน GAT แพทย์ได้ 100 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ