คนเก่งของเรา - ฟิสิกส์ ม.ต้น | Applied Physics
คนเก่งของเราวิชาฟิสิกส์ ม.ต้น
ค้นหาคนเก่ง
 • วรกร เดชาวรานุภาพ
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  สอบได้ลำดับที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
 • สุทธิธาร สุวรรณนพคุณ
  โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  สอบได้ลำดับที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา2563 และ สอบติด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ไปรยา เฉลิมวุฒานนท์
  โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
  สอบได้ลำดับที่ 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
 • ณภัทร พัชรเมธา
  โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
  สอบได้ลำดับที่ 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
 • กฤติมา ศิรามาศ
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  สอบติด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐนิชา โอสถานันต์กุล
  โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
  สอบติด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ภัณฑิรา ศิริบรรณากุล
  โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  สอบติด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ , โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • สุประวีร์ จตุเสน
  โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
  สอบติด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ศรวัสย์ บรรยง
  โรงเรียน เซนต์คาเบรียล
  สอบติด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • สหภพ สารสิทธิธรรม
  โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
  สอบติด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • เจริญ วงศ์ศรีนพคุณ
  โรงเรียน สารสาสน์เอกตรา
  สอบติด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • พีรยา เศรษฐอุดม
  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  สอบติดโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • อภิชญา สุวัฒนพันธุ์กุล
  โรงเรียน สตรีวิทยา
  สอบติด เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัทณพงศ์ ปิติอริยะนันท์
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
  สอบติด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ