คนเก่งของเรา - ฟิสิกส์ ม.ปลาย | โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์
คนเก่งของเราวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย
ค้นหาคนเก่ง
 • ชนันธร อาสน์สิริ
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบติดคณะ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จุลยุทธ ยุวรังสิกุล
  โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อรศิริ สาโรวาท
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ณภัทรา ศรีรัตนพงษ์
  โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม
  สอบติดคณะ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ออศิริ อุทารวงศ์สกุล
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วีรภัทร ชาครานนท์
  โรงเรียน เบญจมราชูทิศ
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปุณยนุช รัตนเมธานนท์
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พัทธนันท์ บัวทอง
  โรงเรียน เบญจมราชูทิศ
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ธนพัฒน์ เข็มกลัด ,ธนรัตน์ เข็มกลัด ,ธนารักษ์ เข็มกลัด
  โรงเรียน พรหมานุสรณ์
  สอบติด โควต้าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท)
 • ปณิธิ เบญจศิริลักษณ์
  โรงเรียน หอวัง
  สอบติดคณะ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภัณฑีรา ธนไทยภักดี
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ญาณิศาน์ นิ่มทวัฒน์
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ