คนเก่งของเรา - ความถนัดทางวิศวกรรม (TPAT3) | Applied Physics
คนเก่งของเราวิชาความถนัดทางวิศวกรรม (TPAT3)
ค้นหาคนเก่ง
 • ณดล บุญพรหมเมธีกุล
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 1 ประเทศ PAT3 สอบติด ที่ 1 ประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กิตติพัฒน์ จูสิงห์
  โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วีรภัทร ล้ำศิริเจริญโชค
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ธเนศพล เจริญพรธรรมา
  โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์
  สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อรปรียา จันทนา
  โรงเรียน อัสสัมชัญระยอง
  สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วรโชติ บุญขวัญ
  โรงเรียน เซนต์คาเบรียล
  สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ