คนเก่งของเรา - ความถนัดทางแพทย์ (TPAT1) และ GAT เชื่อมโยง | Applied Physics
คนเก่งของเราวิชาความถนัดทางแพทย์ (TPAT1) และ GAT เชื่อมโยง
ค้นหาคนเก่ง
 • กรญาณ์ หลิมสกุล
  โรงเรียน สตรีวิทยา
  ทำคะแนนสอบ TPAT 1 ได้ 22.07 คะแนน สอบติดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช-รพ. ตากสิน
 • ชนม์นิภา จอมชีวิน
  โรงเรียน อุดรวิทยานุกูล
  ทำคะแนนสอบ TPAT 1 ได้ 21.78 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชมพูนุช ศิริรจน์
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา
  ทำคะแนนสอบ TPAT 1 ได้ 21.59 คะแนน คะแนนเชื่อมโยงได้เต็ม 100 คะแนน สอบติดคณะ ทัตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พอฤทัย เจนกิจวัฒนาเลิศ
  โรงเรียน สุราษฎร์ธานี
  ทำคะแนนสอบ TPAT 1 ได้ 21.29 คะแนน คะแนนเชื่อมโยงได้เต็ม 100 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • รินรดา เทพศาสตรา
  โรงเรียน ชลกันยานุกูล
  ทำคะแนนสอบ TPAT 1 ได้ 20.02คะแนน คะแนนเชื่อมโยงได้เต็ม 100 คะแนน สอบติดคณะ ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ณัฐกมล สายวิวัฒน์
  โรงเรียน ราชินี
  ทำคะแนนสอบ TPAT 1 ได้ 21.59 คะแนน คะแนนเชื่อมโยงได้เต็ม 100 คะแนน สอบติดคณะ วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พรณิชา สายเมือง
  โรงเรียน มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ทำคะแนนสอบ TPAT 1 ได้ 20.46 คะแนน คะแนนเชื่อมโยงได้เต็ม 100 คะแนน สอบติดคณะ พยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 • เพ็ญพิชชา ทองศักดิ์
  โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
  ทำคะแนนสอบ TPAT 1 ได้ 20.78 คะแนน คะแนนเชื่อมโยงได้เต็ม 100 คะแนน สอบติดคณะพานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • วันวิสา เจตน์มงคลรัตน์
  โรงเรียน สตรีวิทยา
  ทำคะแนนสอบ TPAT 1 ได้ 22.16คะแนน คะแนนเชื่อมโยงได้เต็ม 100 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • สุภัชฌา ใจอารีย์
  โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ทำคะแนนสอบ TPAT 1 ได้ 20.90คะแนน คะแนนเชื่อมโยงได้เต็ม 100 คะแนน สอบติดคณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ