คนเก่งของเรา - GAT เชื่อมโยง และความถนัดทางแพทย์ | โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์
คนเก่งของเราวิชาGAT เชื่อมโยง และความถนัดทางแพทย์
ค้นหาคนเก่ง
 • ณัฐกฤต เมฆไพบูลย์วัฒนา
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หาวิทยาลัยมหิดล
 • เจษฎากร ผลลาภ
  โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล
 • คีตา วิบูลย์สันติพงศ์
  โรงเรียน สตรีวิทยา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
 • จิตติภัทร วิจิตรโสภณ
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
 • พงศ์ปณต อุ่นอารมณ์
  โรงเรียน สระบุรีวิทยาคม
  สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณิศร พรหมภักดี
  โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
 • พิมแพรวา ทิชินพงศ์
  โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  สอบติดคณะ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ณปภา นราภิรมย์สุข
  โรงเรียน ราชวินิตบางแก้ว
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
 • กิตติพงศ์ แซ่หย่าง
  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล
 • ธีรภัทร์ เนตรแก้ว
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก
  สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พิชชานันท์ มีสมอรรถ
  โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  สอบติดคณะ แพทยทศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ