คนเก่งของเรา - ฟิสิกส์ ม.ต้น | Applied Physics
คนเก่งของเราวิชาฟิสิกส์ ม.ต้น
ค้นหาคนเก่ง
 • ณฐกร คุ้มมั่น
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
  สอบได้ลำดับที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 2566 ,สอบติดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ณรัชช์อร ชิตทรงสวัสดิ์
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ภัทรวลัญชญ์ ไพบูลย์
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ปุญญ์ จันทรังสิกุล
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  สอบติดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปราชญ์ อำพนธ์
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา,สอบติดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปภาวลิน วายุพา
  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา,โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์,โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • อาภัสสร ทัศนเมธิน
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
  สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ชานน ตั้งศรีสกุล
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  สอบติดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(โควต้าโอลิมปิกวิชาการ)
 • วนัชพร สุทธิพิริยะหทัย
  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
  สอบติดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ปาณกวิน ธันธรา
  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ปรียากร คงพิพิธ
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  สอบติดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • กานต์ สดศิริ
  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • พรรณปพร พรมชู
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • สุดที่รัก ชัยได้สุข
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา,สอบติดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ณัฐนรี โอสถานันต์กุล
  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • พันธ์ภูมิ จรัญญากรณ์
  โรงเรียนระยองวิทยาคม
  สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา,โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ธนพนธ์ ธัญญรัตนาวงษ์
  โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
  สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ