กลับสู่หน้าบทความ

หาคำตอบ! อยากเรียนวิศวะฯ ต้องสอบอะไรบ้าง ฉบับ TCAS67

 13 ธันวาคม 2566 07:05:29

เตรียมพร้อมรับสนามสอบ TCAS67 สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะสาขาวิชาใดก็ตาม ในบทความนี้น้อง ๆ ที่อยากเรียนวิศวะฯ จะได้รู้ว่าจะต้องสอบอะไรบ้างในสนาม TCAS67 จะได้เตรียมตัวลงคอร์สติว TPAT3 เพื่อเสริมความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้น แต่หากน้องคนไหนกำลังตัดสินใจว่าควรเลือกเรียนในสายวิศวะฯ ดีหรือไม่ วันนี้พี่ ๆ ยังจะมาบอกต่อสาขาน่าสนใจ ที่ในตลาดแรงงานเป็นที่ต้องการอย่างมาก หากพร้อมแล้วตามไปดูกันได้เลย

 

Table of Content


อยากเรียนวิศวะฯ ต้องสอบอะไรบ้างในระบบ TCAS67

ทำไมคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้รับความนิยมมาก?

ในปัจจุบันโลกของเรากำลังพัฒนา และก้าวหน้าไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเป็นที่ต้องการอย่างมาก ทำให้ตลาดแรงงาน ผู้ที่เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีอนาคตที่สดใส เพราะมีงานรออยู่มากมาย อีกทั้งวิศวกรยังเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ค่าตอบแทนสูง และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอีกด้วย แต่ในการเรียนวิศวะฯ ก็มีอยู่หลากหลายสาขาให้เลือกเช่นกัน   


คณะวิศวกรรมศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร?

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา และสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์เข้าด้วยกัน โดยหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

ในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มักมีการแบ่งสาขาวิชาตามอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 

 • วิศวกรรมโยธา 
 • วิศวกรรมเครื่องกล 
 • วิศวกรรมไฟฟ้า 
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 • วิศวกรรมเคมี 
 • วิศวกรรมอุตสาหการ 
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

และอาจมีสาขาอื่น ๆ อีกหลายแขนง ขึ้นอยู่กับการเปิดสอนของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น วิศวกรรมดนตรี วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมเรือ ฯลฯ


อยากเรียนวิศวะฯ ต้องสอบอะไรบ้างในสนาม TCAS67

ได้รู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้นกันไปแล้ว คราวนี้ลองมาดูกันว่า หากน้อง ๆ อยากเรียนวิศวะ จะต้องสอบอะไรบ้างในระบบ TCAS67 ที่กำลังจะมาถึง


TGAT (ความถนัดทั่วไป)

TGAT เป็นวิชาที่ใช้ยื่นสมัครได้แทบทุกคณะและทุกสาขา ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่แต่ละมหาวิทยาลัยเลือกใช้ โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ

 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 2. การคิดอย่างมีเหตุผล
 3. สมรรถนะการทำงาน

TPAT3 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์)

TPAT3 เป็นวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ เน้นวัดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และความคิดเชิงวิศวกรรมศาสตร์ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจะแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 

ส่วนที่ 1 : การทดสอบความถนัด (Aptitude Test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

มีข้อสอบทั้งหมด 45 ข้อ คิดเป็น 60 คะแนน ประกอบด้วย

 1. ด้านตัวเลข (Numerical Reasoning) (จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน)
 2. ด้านมิติสัมพันธ์ (Diagrammatic Reasoning) (จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน)
 3. ด้านเชิงกล (Mechanical Reasoning) และด้านฟิสิกส์ (Physics Aptitude Test) (จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน)

ส่วนที่ 2: การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

มีข้อสอบทั้งหมด 25 ข้อ 40 คะแนน  ประกอบด้วย

 1. ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน)
 2. ความสนใจข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน 10 ข้อรวม 20 คะแนน)

A-Level (วิชาสามัญ) 

สำหรับวิชาที่ต้องเลือกสอบใน A-Level นั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชาหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยส่วนมากจะใช้คะแนน A-Level จากวิชาเหล่านี้

 • ฟิสิกส์
 • เคมี 
 • ชีววิทยา 
 • คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
 • ภาษาอังกฤษ 

โดยน้อง ๆ สามารถเช็กเกณฑ์การคัดเลือก และคะแนนสอบที่ต้องใช้ได้จากเว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ 

3 สาขาวิชาในสายงานวิศวะที่กำลังมาแรง!

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงาน

 

 • สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เนื่องจากซอฟต์แวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  ทำให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องการวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ ทำให้สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นที่สนใจของหลาย ๆ คน

 • สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ได้รับความสนใจมากเช่นเดียวกันกับสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เนื่องจากเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์มีความก้าวหน้ามาก ตลาดแรงงานจึงมีความต้องการวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญมาพัฒนาและส่งเสริมใช้งานหุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์ 

 • สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์

สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นอีกหนึ่งสาขาที่จะเป็นที่ต้องการมากในตลาด เนื่องจากเทคโนโลยีชีวการแพทย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการรักษาทางการแพทย์ใหม่ ๆ จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรชีวการแพทย์มาช่วยพัฒนาและใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเช่น เครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์ช่วยชีวิต และอุปกรณ์วินิจฉัยโรคต่าง ๆ 


จะเห็นได้ว่าอาชีพวิศวกร เป็นวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการในหลาย ๆ อุตสาหกรรม ทำให้มีอัตราการแข่งขันที่สูงมากเช่นกัน ดังนั้นน้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากเรียนวิศวะ สามารถมาเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อได้ที่ Applied Physics เรามีคอร์สติว TPAT3 เนื้อหาเข้มข้น ติวอย่างเข้าใจ ที่สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การสอนยาวนาน เนื้อหาแน่น ครบ แถมมีทริกและเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย เสริมความมั่นใจให้น้อง ๆ ไปสอบได้อย่างมั่นใจมากขึ้น สามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่สถาบันหรือทางออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-3060867, 02-3060868, 02-3060869 และ 085-4925599 หรือ แอดไลน์ @appliedphysics (มี @ ด้วย)


ข้อมูลอ้างอิง:

 1. โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ TPAT3 30 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567 จาก https://www.mytcas.com/blueprint/tpat3-30/ 
 2. รายชื่อสาขาของวิศวกรรมศาสตร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567 จาก https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อสาขาของวิศวกรรมศาสตร์ 
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ