นพ.ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ (หมอเผ่า)

วิชาที่สอน: ฟิสิกส์, ความถนัดทางวิศวกรรม (TPAT3)
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- รับรางวัลเกียรติยศ ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่มูลนิธิโครงการหลวง วันที่ 30 เมษายน 2546 นายแพทย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ อาจารย์โรงเรียน APPLIED PHYSICS รับโล่เกียรติยศจากท่านหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประทานมูลนิธิโครงการหลวง ในฐานะที่เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่มูลนิธิโครงการหลวง
- ได้รับเกียรติให้เป็นบุคคลต้นแบบของสังคมในฐานะ "พ่อพิมพ์ของชาติ" และขึ้นรับรางวัลเกียรติยศจาก ท่านพลเอกวิโรจน์ แสงสนิท
- ได้รับโล่เกียรติคุณ "ครอบครัวธรรมชาติดีเด่น" ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย เป็นผู้มอบ
- ได้รับโล่เกียรติยศจากท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ ดร.สิริกร มณีรินทร์ ในฐานะที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมโดยเผยแพร่ความรู้ทางสื่อโทรทัศน์ตลอดทั้งปี 2545 โดยไม่รับสิ่งตอบแทน
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ