เจษฎา ไชยภูริพัฒน์ (พี่ป๊อป)

วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการผู้ออกข้อสอบทุนวิชาคณิตศาสตร์และกรรมการผู้ตัดสินแข่งชิงทุน SCB Challenge ของธนาคารไทยพาณิชย์
- วิทยากรรับเชิญสอนคณิตศาสตร์ในโครงการ Click for U by 1-2-call และ Click for U Tesco Lotus และ Click for Clever
- ได้คะแนนเต็มเกือบทุกครั้งในการสอบคณิตศาสตร์ที่ รร.เตรียมอุดมศึกษา และได้เป็น 1 ใน 5 ชิงโล่วิชาคณิตศาสตร์
- เป็น 1 ใน 10 คนจากนิสิต 1,000 คน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้ A วิชาคณิตศาสตร์ วิศวกรรม EE-Math
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ