บุปผชาติ สิงโตมาศ (พี่บุป)

วิชาที่สอน: TGAT - English Communication
- จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์สอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษเกือบ 30 ปี ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย รวมถึงคนทำงาน ทั้งเรื่องการปรับพื้นฐาน ติวเพิ่มเกรดใน รร เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสอบทุนโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ทำให้คนเรียนมีทัศนคติที่ดีกับภาษาอังกฤษ เข้าใจปัญหาของเด็กที่อ่อนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง แก้ไขได้ตรงจุด ที่สำคัญตั้งใจและใส่ใจกับการสอนมากๆ ใช้ใจสอนจริงๆ จนเด็กๆและผู้ปกครองแนะนำและบอกต่อเด็กๆที่สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษให้มาเรียนอยู่เสมอๆ
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×
เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ กรุณากรอกข้อมูลจริง หากเป็นสมาชิกกรุณาใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเราครับ